Winamax


# Équipe Total Tournois
Tournoi # Pts
1 PC-TAIN-TOURNON
http://pokerclub.forumgratuit.org/
6 452,40
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 1 2 186,80
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 6 1 000,20
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 1 1 111,80
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 1 1 236,40
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 7 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 11 917,20
2 POKER-CLUB-LOZERIEN
http://www.poker-club-lozerien.fr/
5 326,80
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 19 702,20
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 4 1 294,80
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 9 851,70
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 2 1 097,10
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 17 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 2 1 381,00
3 BENNECOURT
https://bennecourtpokerclub.fr/
5 162,30
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 15 735,70
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 1 1 679,10
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 6 1 005,30
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 22 478,50
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 9 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 4 1 263,70
4 RIVIERA
http://www.rivierapokerclub.fr/
5 076,80
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 7 1 077,80
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 3 1 319,80
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 8 857,60
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 9 748,90
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 1 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 7 1 072,70
5 SAUMUR-POKER-CLUB
http://www.saumurpokerclub.com/
5 053,40
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 11 894,50
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 2 1 545,90
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 22 540,20
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 6 898,30
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 5 1 174,50
6 PAYSHAUTPOKER
http://www.payshautpoker.fr
4 745,50
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 2 1 221,80
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 5 1 057,40
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 15 786,50
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 7 872,50
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 6 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 16 807,30
7 SAINTES
4 697,00
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 6 1 111,60
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 8 906,50
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 4 1 046,90
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 13 632,60
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 14 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 9 999,40
8 CHICAGO-POKER-CLUB
http://chicago-poker.fr/
4 420,00
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 10 950,30
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 15 781,80
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 3 1 069,80
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 5 901,40
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 18 716,70
9 CLUB-POKER-DREAMS
http://clubpokerdreams.forumactif.fr/
4 290,50
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 13 808,20
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 7 933,60
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 7 907,90
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 8 785,90
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 2 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 13 854,90
10 PC3V
http://www.pc3v.fr/
4 198,60
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 5 1 120,40
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 22 563,80
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 14 788,40
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 14 606,70
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 12 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 6 1 119,30
11 APP64
http://www.app64.com
4 025,60
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 20 627,40
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 18 714,20
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 11 840,60
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 21 518,50
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 3 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 3 1 324,90
12 RAMJAM-POKER
http://www.ramjampoker.com
4 004,90
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 3 1 207,30
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 17 750,10
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 5 1 026,40
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 12 704,70
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 13 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 32 316,40
13 POKERTEAM87
https://www.pokerteam87.fr/
3 943,50
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 8 1 039,00
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 12 827,90
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 10 847,50
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 11 736,30
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 27 492,80
14 BHEP
http://bhep.forumactif.com/forum.htm
3 923,60
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 34 344,20
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 20 608,50
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 23 539,30
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 18 558,20
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 1 1 873,40
15 POITIERS
http://poitierspokerclub.net
3 708,40
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 18 727,40
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 9 895,20
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 13 811,00
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 23 465,90
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 15 808,90
16 GATINE
http://www.gatinepokertour.fr
3 584,20
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 12 829,50
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 19 616,80
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 2 1 095,70
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 37 101,50
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 15 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 10 940,70
17 BOURGES-POKER-CLUB
3 360,90
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 4 1 124,00
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 13 802,10
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 33 216,00
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 17 568,60
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 16 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 21 650,20
18 GWENED
https://www.gwened-poker-club.com/
3 233,30
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 9 999,30
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 24 488,10
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 20 626,20
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 31 225,50
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 12 894,20
19 VESOUL-HOLDEM
http://www.vhep.fr/
3 233,20
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 16 778,40
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 12 828,40
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 16 569,80
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 8 1 056,60
20 MARSEILLE-HOLDEM
http://www.marseilleholdem.fr/
3 218,00
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 23 571,00
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 10 867,40
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 17 733,40
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 25 437,20
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 10 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 22 609,00
21 DARSHAN-TEAM-75
3 184,50
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 14 764,30
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 11 843,90
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 16 750,40
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 10 748,70
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 11 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 42 77,20
22 GAMBETTA-POKER-CLUB
http://gambetta-pokerclub.fr/
2 953,50
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 21 603,20
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 32 265,40
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 18 664,20
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 15 572,00
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 14 848,70
23 LCP94
2 699,50
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 26 527,70
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 24 479,70
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 3 1 012,90
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 20 679,20
24 BOURG
http://bourgholdhem.superforum.fr/index.htm
2 491,20
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 22 601,20
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 25 487,50
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 25 405,00
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 24 464,00
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 4 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 25 533,50
25 PROVENCE-POKER
http://www.provencepoker.fr
2 421,00
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 17 728,70
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 41 108,20
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 26 367,90
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 20 530,50
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 5 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 19 685,70
26 VERSAILLES-TEXAS
https://versaillespoker.forumsactifs.com/
2 402,00
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 28 467,20
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 23 544,70
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 19 649,60
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 30 231,20
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 26 509,30
27 ORANGE-POKER
http://www.orangepokerteam.fr/
2 217,20
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 27 476,10
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 39 136,90
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 39 60,10
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 4 998,70
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 24 545,40
28 TOURS-POKER-CLUB
http://tourspokerclub.org/
2 102,30
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 24 566,10
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 14 786,90
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 31 262,70
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 36 116,90
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 31 369,70
29 POKERALILLE
http://www.pokeralille.com
1 981,80
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 16 735,30
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 36 160,90
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 28 333,30
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 33 151,00
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 23 601,30
30 SEPT-CLUB
http://www.7poker.fr/
1 954,00
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 35 299,90
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 28 384,40
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 30 268,70
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 19 557,10
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 28 443,90
31 GIRONDINS-POKER
http://www.bordeauxpoker.com/
1 775,90
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 31 430,30
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 31 310,30
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 21 613,20
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 34 127,30
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 34 294,80
32 CORSICA-POKER-CLUB
http://corsicapoker.forumgratuit.fr/
1 645,50
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 25 560,50
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 21 598,70
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 27 336,00
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 41 150,30
33 ST-LO
http://stlopoker.xoo.it/index.php
1 227,80
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 46 56,50
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 27 408,20
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 17 763,10
34 CITY-GAMES
http://city-games.fr/index.php
1 174,30
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 30 444,40
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 26 485,80
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 38 244,10
35 PROPOKER62
http://www.propoker62.fr/
1 145,50
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 40 232,10
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 33 214,00
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 34 204,70
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 26 433,70
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 43 61,00
36 AFO
1 093,60
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 43 145,40
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 29 356,10
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 29 292,60
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 28 289,50
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 8 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 46 10,00
37 HAILLAN
1 089,70
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 29 448,80
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 34 182,30
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 35 194,90
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 40 11,70
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 36 252,00
38 TAIP
http://taip.fr/
1 044,00
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 36 288,90
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 40 125,90
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 27 323,40
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 33 305,80
39 NIMESPOKERGARDOIS
http://nimespokergardois.fr
1 019,80
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 33 359,10
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 35 179,50
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 37 75,00
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 42 1,10
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 30 405,10
40 ALSACEPOKER
http://www.alsacepoker.fr/
781,60
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 39 252,40
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 38 140,70
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 38 72,40
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 32 152,00
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 40 164,10
41 OUESTPOKER
http://www.ouestpoker.fr/
758,40
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 41 213,50
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 30 310,40
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 36 87,60
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 35 120,90
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 45 26,00
42 ACP
720,60
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 45 87,00
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 37 157,40
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 32 220,60
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 41 11,00
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 37 244,60
43 MADPOKERCLUB
http://www.mad-poker-club.fr/
717,50
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 38 271,80
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 29 235,40
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 39 210,30
44 LGJ
http://www.lagarennepoker.fr
516,80
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 32 417,40
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 42 96,10
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 41 3,30
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 0,00
45 MPLA
499,70
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 45 24,60
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 38 58,40
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 29 416,70
46 POKERADUNKERQUE
http://pokeradunkerque.forum-actif.net/forum.htm
343,10
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 37 275,40
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 44 54,40
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 40 13,30
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 0,00
47 API
http://www.issypoker.com/index.php
322,80
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 39 49,20
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 35 273,60
48 AGEN-POKER
http://www.agenpokerteam.com
209,60
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 42 164,30
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 44 45,30
49 REUNION-ISLAND
http://reunionislandpoker.forumpro.fr/
120,90
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 44 102,80
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 46 18,10
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 0,00
50 ARENE-POKER-CLUB
http://arene-poker.forumpro.fr/
107,40
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 47 51,00
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 43 56,40
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 0,00
51 TOULOUSE-HOLDEM
http://www.toulouse-holdem-poker.org/
9,10
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 47 9,10