# Équipe Total Tournois
Tournoi # Pts
1 PANAME-POKER-CLUB
http://panamepokerclub.fr/
9 126,90
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 3 1 349,00
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 7 943,40
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 1 1 398,60
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 1 1 966,20
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 4 1 092,80
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 1 1 405,10
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 6 971,80
2 ALSACEPOKER
http://www.alsacepoker.fr/
7 477,50
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 1 1 579,50
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 2 1 219,10
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 5 1 193,30
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 7 970,10
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 6 884,90
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 9 902,70
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 13 727,90
3 CORSICA-POKER-CLUB
http://corsicapoker.forumgratuit.fr/
7 086,00
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 13 800,60
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 14 777,80
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 18 633,50
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 13 658,70
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 1 1 565,80
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 5 1 104,30
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 1 1 545,30
4 SALOON-POKER-CLUB
6 880,30
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 21 590,80
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 20 638,90
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 22 569,20
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 2 1 513,50
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 2 1 308,70
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 6 999,10
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 3 1 260,10
5 LINIPOK
http://www.linipok.fr/
6 626,70
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 8 984,80
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 19 643,00
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 8 907,50
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 3 1 214,80
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 3 1 251,40
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 12 790,00
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 10 835,20
6 EUTEXASHOLDEM
www.eutexasholdem.forumpro.fr
6 599,70
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 17 720,60
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 4 1 023,90
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 12 718,50
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 5 1 035,20
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 15 697,50
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 7 937,80
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 2 1 466,20
7 TREGOR-POKER-CLUB
http://www.tregorpokerclub.fr/
6 205,50
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 6 1 034,10
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 15 762,90
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 26 478,20
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 11 811,00
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 11 773,20
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 3 1 141,00
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 4 1 205,10
8 SAINTES
6 193,60
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 29 385,00
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 25 499,00
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 2 1 377,00
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 8 929,10
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 8 838,40
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 2 1 212,20
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 7 952,90
9 AJPPR
http://associationpokeredon.site-forums.com/
5 655,00
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 19 655,40
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 22 624,30
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 7 996,80
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 9 818,10
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 10 781,30
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 11 798,40
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 5 980,70
10 BOURGES-POKER-CLUB
5 288,50
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 24 535,20
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 3 1 122,00
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 3 1 258,80
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 16 598,90
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 12 762,00
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 18 512,50
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 18 499,10
11 VESOUL-HOLDEM
http://www.vhep.fr/
5 277,10
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 2 1 445,70
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 21 630,00
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 11 721,80
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 19 541,90
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 22 493,60
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 14 667,40
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 12 776,70
12 MONTPELLIERPOKER
http://www.montpellier-poker.fr/
5 073,70
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 4 1 183,00
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 8 911,80
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 10 766,30
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 25 449,60
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 16 675,40
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 17 534,30
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 16 553,30
13 AGEN-POKER
http://agen-poker.net/
4 939,20
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 23 579,40
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 11 806,20
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 13 707,50
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 14 605,90
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 26 467,00
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 8 928,10
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 8 845,10
14 PC3V
http://www.pc3v.fr/
4 837,10
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 14 775,50
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 23 606,10
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 17 635,60
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 6 1 022,10
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 7 869,10
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 19 500,40
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 21 428,30
15 POKAPOK
4 793,40
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 18 717,40
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 26 464,70
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 25 486,90
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 4 1 043,10
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 17 627,70
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 10 865,30
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 14 588,30
16 3DMAX
http://poker.3dmax.fr/
4 620,70
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 27 485,80
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 10 826,60
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 19 610,40
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 28 418,60
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 5 1 048,30
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 15 648,30
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 15 582,70
17 TOULOUSE-HOLDEM
http://www.toulouse-holdem-poker.org/
4 577,90
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 30 349,00
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 12 799,30
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 16 652,70
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 27 435,80
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 13 731,50
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 4 1 128,40
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 20 481,20
18 BORDEAUXPOKERCLUB
http://www.bordeauxpokerclub.com/
4 294,50
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 5 1 147,00
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 28 441,70
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 31 359,10
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 15 601,80
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 18 584,60
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 22 327,00
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 11 833,30
19 OUESTPOKER
http://www.ouestpoker.fr/
4 259,30
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 12 867,50
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 9 855,80
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 14 656,70
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 17 571,80
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 29 300,50
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 13 687,80
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 26 319,20
20 MORLAIX-PC
http://morlaixpokerclub.editboard.com
4 119,30
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 28 478,00
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 1 1 645,70
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 27 451,60
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 18 563,20
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 27 383,50
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 23 315,30
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 27 282,00
21 API
http://www.issypoker.com/index.php
4 025,50
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 11 881,30
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 31 369,20
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 9 843,10
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 31 277,10
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 9 808,00
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 36 3,60
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 9 843,20
22 CLERMONTPOKER
http://www.clermontpoker.fr
4 021,70
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 25 525,80
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 30 375,00
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 6 1 084,50
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 10 816,50
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 14 723,90
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 20 496,00
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 0,00
23 HAVREPOKERCLUB
www.havrepokerclub.creation-forum.com/
4 018,60
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 5 1 023,40
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 21 590,30
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 12 730,70
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 23 493,00
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 16 630,20
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 17 551,00
24 POKERCLUBOUEST
http://pokerclubouest.free.fr/
3 738,50
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 32 334,20
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 13 788,70
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 4 1 232,30
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 33 267,50
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 19 571,80
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 26 216,60
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 25 327,40
25 AUNISPOKERTOUR
http://www.aunispokertour.com/
3 725,20
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 7 998,00
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 6 982,50
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 23 545,10
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 29 323,00
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 28 360,00
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 27 174,00
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 24 342,60
26 HAILLAN
3 645,80
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 10 931,60
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 27 460,30
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 28 414,70
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 24 483,40
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 20 555,30
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 24 308,60
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 19 491,90
27 POKER05
http://poker05.com/forum/
3 380,30
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 15 760,30
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 29 429,20
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 15 656,30
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 23 484,50
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 21 518,90
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 28 153,40
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 22 377,70
28 AUXERRE-POKER-CLUB
2 659,40
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 16 733,30
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 24 514,50
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 20 591,30
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 21 484,90
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 34 120,70
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 29 126,70
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 31 88,00
29 POKERENNES
http://www.pokerennes.fr/
2 490,50
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 22 580,50
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 16 754,20
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 24 506,30
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 30 287,60
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 30 259,50
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 31 102,40
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 0,00
30 POKEREXCELLENCE
http://www.poker-excellence.com/
2 033,30
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 26 510,60
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 17 657,20
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 38 29,40
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 26 439,50
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 33 179,00
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 30 108,70
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 29 108,90
31 POKER-CLUB-ABBEVILLE
http://www.poker-club-abbeville.fr/
2 018,10
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 31 334,30
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 36 145,50
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 30 365,10
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 22 484,50
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 31 214,40
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 21 341,10
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 28 133,20
32 CHATEAUROUX
http://indre-poker.fr/
1 998,90
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 32 341,70
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 33 300,10
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 20 518,90
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 24 482,20
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 23 356,00
33 KILL-TILT
www.kill-tilt.fr
1 732,20
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 9 952,80
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 39 37,30
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 35 164,40
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 25 479,00
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 32 85,60
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 34 13,10
34 TAIP
http://taip.fr/
1 529,50
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 33 288,00
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 33 332,50
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 29 372,20
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 32 181,50
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 25 301,80
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 32 53,50
35 DIJONPOKER
http://dijonpoker.xooit.com/portal.php
1 379,60
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 20 605,90
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 37 80,80
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 32 328,30
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 32 271,90
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 40 1,20
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 34 66,30
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 33 25,20
36 FONTAINEBLEAU
http://fontainebleaupoker.xooit.com/index.php
1 236,10
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 38 78,80
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 18 650,90
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 34 166,90
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 35 138,90
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 38 35,00
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 35 60,30
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 30 105,30
37 CROC-ALL-IN
http://croc-all-in.com/
1 024,40
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 34 277,90
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 35 280,10
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 36 125,80
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 34 259,40
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 36 81,20
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 0,00
38 PAU-POKER-CLUB
http://www.ppc64.com
714,60
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 35 241,10
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 34 293,50
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 37 73,90
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 36 20,30
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 35 85,80
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 0,00
39 PUSH
http://www.lepush.org/
314,50
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 36 236,90
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 40 10,40
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 37 67,20
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 0,00
40 POKER64
http://www.poker64.fr
241,30
Ligue des Clubs - Division II(16/09/2015 21:00) 37 85,00
Ligue des Clubs - Division II(01/10/2015 21:00) 38 52,00
Ligue des Clubs - Division II(14/10/2015 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/10/2015 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(11/11/2015 21:00) 39 24,70
Ligue des Clubs - Division II(26/11/2015 21:00) 33 79,60
Ligue des Clubs - Division II(09/12/2015 21:00) 0,00