Winamax


# Équipe Total Tournois
Tournoi # Pts
1 DLPOKER
http://Club.DLPokRadio.fr
9 629,60
Ligue des Clubs - Division I(17/03/2022 21:00) 1 2 435,10
Ligue des Clubs - Division I(30/03/2022 21:00) 4 1 253,00
Ligue des Clubs - Division I(14/04/2022 21:00) 2 1 491,60
Ligue des Clubs - Division I(28/04/2022 21:00) 1 2 044,40
Ligue des Clubs - Division I(18/05/2022 21:00) 11 1 140,90
Ligue des Clubs - Division I(01/06/2022 21:00) 4 1 264,60
2 FRENCHNOLIMIT
http://www.frenchnolimit.fr/
9 412,80
Ligue des Clubs - Division I(17/03/2022 21:00) 13 962,60
Ligue des Clubs - Division I(30/03/2022 21:00) 1 2 683,30
Ligue des Clubs - Division I(14/04/2022 21:00) 9 1 207,30
Ligue des Clubs - Division I(28/04/2022 21:00) 9 1 165,50
Ligue des Clubs - Division I(18/05/2022 21:00) 12 1 129,20
Ligue des Clubs - Division I(01/06/2022 21:00) 1 2 264,90
3 LACIOTAT-POKER-CLUB
http://www.laciotatpokerclub.fr/
7 456,70
Ligue des Clubs - Division I(17/03/2022 21:00) 11 993,60
Ligue des Clubs - Division I(30/03/2022 21:00) 3 1 473,20
Ligue des Clubs - Division I(14/04/2022 21:00) 14 1 051,30
Ligue des Clubs - Division I(28/04/2022 21:00) 5 1 217,00
Ligue des Clubs - Division I(18/05/2022 21:00) 3 1 516,20
Ligue des Clubs - Division I(01/06/2022 21:00) 9 1 205,40
4 L2MPOKERCLUB
http://www.l2m-pokerclub.com/index.php/fr/
7 286,20
Ligue des Clubs - Division I(17/03/2022 21:00) 6 1 301,70
Ligue des Clubs - Division I(30/03/2022 21:00) 2 1 752,10
Ligue des Clubs - Division I(14/04/2022 21:00) 3 1 445,90
Ligue des Clubs - Division I(28/04/2022 21:00) 23 635,00
Ligue des Clubs - Division I(18/05/2022 21:00) 4 1 417,20
Ligue des Clubs - Division I(01/06/2022 21:00) 21 734,30
5 PAYSHAUTPOKER
http://www.payshautpoker.fr
7 062,70
Ligue des Clubs - Division I(17/03/2022 21:00) 3 1 591,40
Ligue des Clubs - Division I(30/03/2022 21:00) 21 723,40
Ligue des Clubs - Division I(14/04/2022 21:00) 6 1 341,70
Ligue des Clubs - Division I(28/04/2022 21:00) 4 1 490,40
Ligue des Clubs - Division I(18/05/2022 21:00) 24 709,70
Ligue des Clubs - Division I(01/06/2022 21:00) 8 1 206,10
6 MONTPELLIERPOKER
http://www.montpellier-poker.fr/
6 855,30
Ligue des Clubs - Division I(17/03/2022 21:00) 2 1 696,60
Ligue des Clubs - Division I(30/03/2022 21:00) 10 1 060,60
Ligue des Clubs - Division I(14/04/2022 21:00) 10 1 184,20
Ligue des Clubs - Division I(28/04/2022 21:00) 10 1 098,80
Ligue des Clubs - Division I(18/05/2022 21:00) 23 760,70
Ligue des Clubs - Division I(01/06/2022 21:00) 11 1 054,40
7 NOLIMIT63
http://www.nolimit63.com/
6 775,10
Ligue des Clubs - Division I(17/03/2022 21:00) 18 875,00
Ligue des Clubs - Division I(30/03/2022 21:00) 15 799,50
Ligue des Clubs - Division I(14/04/2022 21:00) 4 1 400,40
Ligue des Clubs - Division I(28/04/2022 21:00) 2 1 538,10
Ligue des Clubs - Division I(18/05/2022 21:00) 6 1 286,30
Ligue des Clubs - Division I(01/06/2022 21:00) 18 875,80
8 POKERALYON
http://www.pokeralyon.com/
6 640,30
Ligue des Clubs - Division I(17/03/2022 21:00) 8 1 253,50
Ligue des Clubs - Division I(30/03/2022 21:00) 8 1 134,50
Ligue des Clubs - Division I(14/04/2022 21:00) 7 1 257,40
Ligue des Clubs - Division I(28/04/2022 21:00) 11 1 006,90
Ligue des Clubs - Division I(18/05/2022 21:00) 15 868,00
Ligue des Clubs - Division I(01/06/2022 21:00) 10 1 120,00
9 CLUB-POKER-DREAMS
http://clubpokerdreams.forumactif.fr/
6 613,40
Ligue des Clubs - Division I(17/03/2022 21:00) 21 830,90
Ligue des Clubs - Division I(30/03/2022 21:00) 18 755,40
Ligue des Clubs - Division I(14/04/2022 21:00) 8 1 242,70
Ligue des Clubs - Division I(28/04/2022 21:00) 17 890,80
Ligue des Clubs - Division I(18/05/2022 21:00) 1 1 656,40
Ligue des Clubs - Division I(01/06/2022 21:00) 6 1 237,20
10 POITIERS
http://poitierspokerclub.net
6 430,60
Ligue des Clubs - Division I(17/03/2022 21:00) 7 1 279,00
Ligue des Clubs - Division I(30/03/2022 21:00) 23 685,90
Ligue des Clubs - Division I(14/04/2022 21:00) 1 1 661,20
Ligue des Clubs - Division I(28/04/2022 21:00) 20 707,20
Ligue des Clubs - Division I(18/05/2022 21:00) 9 1 214,50
Ligue des Clubs - Division I(01/06/2022 21:00) 17 882,80
11 TRIPOT-HOLDEM-CLUB
http://www.tripotholdemclub.fr/
6 371,30
Ligue des Clubs - Division I(17/03/2022 21:00) 16 930,60
Ligue des Clubs - Division I(30/03/2022 21:00) 7 1 151,40
Ligue des Clubs - Division I(14/04/2022 21:00) 16 916,60
Ligue des Clubs - Division I(28/04/2022 21:00) 16 892,50
Ligue des Clubs - Division I(18/05/2022 21:00) 19 815,50
Ligue des Clubs - Division I(01/06/2022 21:00) 2 1 664,70
12 ANGOUPOKER
http://www.angoulemepokerclub.fr/
6 364,90
Ligue des Clubs - Division I(17/03/2022 21:00) 14 943,80
Ligue des Clubs - Division I(30/03/2022 21:00) 5 1 213,30
Ligue des Clubs - Division I(14/04/2022 21:00) 13 1 071,30
Ligue des Clubs - Division I(28/04/2022 21:00) 8 1 175,50
Ligue des Clubs - Division I(18/05/2022 21:00) 25 706,80
Ligue des Clubs - Division I(01/06/2022 21:00) 5 1 254,20
13 BREIZH
http://www.breizhpokerclub.fr/
6 271,90
Ligue des Clubs - Division I(17/03/2022 21:00) 19 850,00
Ligue des Clubs - Division I(30/03/2022 21:00) 6 1 157,10
Ligue des Clubs - Division I(14/04/2022 21:00) 17 916,10
Ligue des Clubs - Division I(28/04/2022 21:00) 3 1 533,70
Ligue des Clubs - Division I(18/05/2022 21:00) 14 925,40
Ligue des Clubs - Division I(01/06/2022 21:00) 15 889,60
14 CLUB-POKER-95
http://www.clubpoker95.com
6 235,70
Ligue des Clubs - Division I(17/03/2022 21:00) 28 517,20
Ligue des Clubs - Division I(30/03/2022 21:00) 11 1 039,60
Ligue des Clubs - Division I(14/04/2022 21:00) 5 1 349,10
Ligue des Clubs - Division I(28/04/2022 21:00) 7 1 198,80
Ligue des Clubs - Division I(18/05/2022 21:00) 10 1 160,80
Ligue des Clubs - Division I(01/06/2022 21:00) 13 970,20
15 ANGERSPOKERCLUB
5 902,00
Ligue des Clubs - Division I(17/03/2022 21:00) 4 1 386,20
Ligue des Clubs - Division I(30/03/2022 21:00) 16 794,10
Ligue des Clubs - Division I(14/04/2022 21:00) 22 721,50
Ligue des Clubs - Division I(28/04/2022 21:00) 26 495,70
Ligue des Clubs - Division I(18/05/2022 21:00) 2 1 617,10
Ligue des Clubs - Division I(01/06/2022 21:00) 16 887,40
16 3DMAX
http://poker.3dmax.fr/
5 514,10
Ligue des Clubs - Division I(17/03/2022 21:00) 10 1 017,20
Ligue des Clubs - Division I(30/03/2022 21:00) 19 754,50
Ligue des Clubs - Division I(14/04/2022 21:00) 11 1 116,80
Ligue des Clubs - Division I(28/04/2022 21:00) 24 611,50
Ligue des Clubs - Division I(18/05/2022 21:00) 27 669,60
Ligue des Clubs - Division I(01/06/2022 21:00) 3 1 344,50
17 LORRAINE
https://lorrainepokertour.forumactif.com/
5 467,70
Ligue des Clubs - Division I(17/03/2022 21:00) 12 963,20
Ligue des Clubs - Division I(30/03/2022 21:00) 12 984,70
Ligue des Clubs - Division I(14/04/2022 21:00) 18 885,00
Ligue des Clubs - Division I(28/04/2022 21:00) 18 859,10
Ligue des Clubs - Division I(18/05/2022 21:00) 21 785,70
Ligue des Clubs - Division I(01/06/2022 21:00) 12 990,00
18 POKERCLUBOUEST
http://pokerclubouest.free.fr/
5 278,80
Ligue des Clubs - Division I(17/03/2022 21:00) 23 736,50
Ligue des Clubs - Division I(30/03/2022 21:00) 13 964,10
Ligue des Clubs - Division I(14/04/2022 21:00) 19 883,00
Ligue des Clubs - Division I(28/04/2022 21:00) 12 963,40
Ligue des Clubs - Division I(18/05/2022 21:00) 18 822,80
Ligue des Clubs - Division I(01/06/2022 21:00) 14 909,00
19 PROPOKER62
http://www.propoker62.fr/
5 253,70
Ligue des Clubs - Division I(17/03/2022 21:00) 25 654,70
Ligue des Clubs - Division I(30/03/2022 21:00) 22 721,10
Ligue des Clubs - Division I(14/04/2022 21:00) 24 621,40
Ligue des Clubs - Division I(28/04/2022 21:00) 6 1 209,00
Ligue des Clubs - Division I(18/05/2022 21:00) 17 826,70
Ligue des Clubs - Division I(01/06/2022 21:00) 7 1 220,80
20 GRANDCHALONPOKER
http://grandchalonpoker.com/
5 153,60
Ligue des Clubs - Division I(17/03/2022 21:00) 24 724,00
Ligue des Clubs - Division I(30/03/2022 21:00) 9 1 070,80
Ligue des Clubs - Division I(14/04/2022 21:00) 21 827,80
Ligue des Clubs - Division I(28/04/2022 21:00) 22 668,00
Ligue des Clubs - Division I(18/05/2022 21:00) 5 1 309,80
Ligue des Clubs - Division I(01/06/2022 21:00) 26 553,20
21 BOURG
http://bourgholdhem.superforum.fr/index.htm
5 084,10
Ligue des Clubs - Division I(17/03/2022 21:00) 20 843,70
Ligue des Clubs - Division I(30/03/2022 21:00) 17 766,80
Ligue des Clubs - Division I(14/04/2022 21:00) 20 831,80
Ligue des Clubs - Division I(28/04/2022 21:00) 14 906,20
Ligue des Clubs - Division I(18/05/2022 21:00) 13 1 002,80
Ligue des Clubs - Division I(01/06/2022 21:00) 22 732,80
22 SAUMUR-POKER-CLUB
http://www.saumurpokerclub.com/
5 044,80
Ligue des Clubs - Division I(17/03/2022 21:00) 5 1 359,50
Ligue des Clubs - Division I(30/03/2022 21:00) 24 657,70
Ligue des Clubs - Division I(14/04/2022 21:00) 15 999,70
Ligue des Clubs - Division I(28/04/2022 21:00) 19 762,90
Ligue des Clubs - Division I(18/05/2022 21:00) 28 641,10
Ligue des Clubs - Division I(01/06/2022 21:00) 24 623,90
23 TOURS-POKER-CLUB
http://tourspokerclub.org/
4 943,70
Ligue des Clubs - Division I(17/03/2022 21:00) 22 776,90
Ligue des Clubs - Division I(30/03/2022 21:00) 14 845,00
Ligue des Clubs - Division I(14/04/2022 21:00) 12 1 080,80
Ligue des Clubs - Division I(28/04/2022 21:00) 15 901,60
Ligue des Clubs - Division I(18/05/2022 21:00) 22 777,20
Ligue des Clubs - Division I(01/06/2022 21:00) 25 562,20
24 LCP94
4 782,90
Ligue des Clubs - Division I(17/03/2022 21:00) 9 1 043,00
Ligue des Clubs - Division I(30/03/2022 21:00) 20 737,20
Ligue des Clubs - Division I(14/04/2022 21:00) 27 423,00
Ligue des Clubs - Division I(28/04/2022 21:00) 25 584,00
Ligue des Clubs - Division I(18/05/2022 21:00) 8 1 235,80
Ligue des Clubs - Division I(01/06/2022 21:00) 20 759,90
25 LYONHOLDEM
https://www.lyonholdem.fr/
4 055,90
Ligue des Clubs - Division I(17/03/2022 21:00) 26 638,80
Ligue des Clubs - Division I(30/03/2022 21:00) 25 574,90
Ligue des Clubs - Division I(14/04/2022 21:00) 26 462,10
Ligue des Clubs - Division I(28/04/2022 21:00) 21 677,10
Ligue des Clubs - Division I(18/05/2022 21:00) 16 853,60
Ligue des Clubs - Division I(01/06/2022 21:00) 19 849,40
26 CPPM
http://club-poker-cppm.fr/index.html
3 738,50
Ligue des Clubs - Division I(17/03/2022 21:00) 15 932,30
Ligue des Clubs - Division I(30/03/2022 21:00) 29 201,50
Ligue des Clubs - Division I(14/04/2022 21:00) 23 721,40
Ligue des Clubs - Division I(28/04/2022 21:00) 13 911,30
Ligue des Clubs - Division I(18/05/2022 21:00) 29 556,10
Ligue des Clubs - Division I(01/06/2022 21:00) 28 415,90
27 POKERENNES
http://www.pokerennes.fr/
3 376,70
Ligue des Clubs - Division I(17/03/2022 21:00) 29 430,50
Ligue des Clubs - Division I(30/03/2022 21:00) 28 376,20
Ligue des Clubs - Division I(14/04/2022 21:00) 28 414,40
Ligue des Clubs - Division I(28/04/2022 21:00) 29 434,10
Ligue des Clubs - Division I(18/05/2022 21:00) 7 1 255,80
Ligue des Clubs - Division I(01/06/2022 21:00) 27 465,70
28 ORLEANSPOKERCLUB
http://www.orleanspokerclub.org/joomla/
2 759,80
Ligue des Clubs - Division I(17/03/2022 21:00) 27 577,90
Ligue des Clubs - Division I(30/03/2022 21:00) 30 113,50
Ligue des Clubs - Division I(14/04/2022 21:00) 30 281,80
Ligue des Clubs - Division I(28/04/2022 21:00) 27 461,00
Ligue des Clubs - Division I(18/05/2022 21:00) 26 686,20
Ligue des Clubs - Division I(01/06/2022 21:00) 23 639,40
29 GWENED
https://www.gwened-poker-club.com/
2 415,40
Ligue des Clubs - Division I(17/03/2022 21:00) 17 904,30
Ligue des Clubs - Division I(30/03/2022 21:00) 26 554,20
Ligue des Clubs - Division I(14/04/2022 21:00) 25 525,40
Ligue des Clubs - Division I(28/04/2022 21:00) 30 63,30
Ligue des Clubs - Division I(18/05/2022 21:00) 30 261,50
Ligue des Clubs - Division I(01/06/2022 21:00) 29 106,70
30 19POKERCLUB
https://19pokerclub.jimdo.com/
2 381,80
Ligue des Clubs - Division I(17/03/2022 21:00) 30 224,90
Ligue des Clubs - Division I(30/03/2022 21:00) 27 498,90
Ligue des Clubs - Division I(14/04/2022 21:00) 29 382,90
Ligue des Clubs - Division I(28/04/2022 21:00) 28 444,80
Ligue des Clubs - Division I(18/05/2022 21:00) 20 798,00
Ligue des Clubs - Division I(01/06/2022 21:00) 30 32,30