Winamax


# Équipe Total Tournois
Tournoi # Pts
1 ROYALFLUSH03
https://royalflush03.fr/
7 602,70
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 1 1 212,30
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 2 945,90
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 4 801,80
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 1 1 276,30
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 1 1 197,30
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 1 1 114,40
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 3 1 054,70
2 INFINITE
6 040,60
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 12 553,70
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 4 817,80
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 2 1 246,90
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 4 862,70
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 3 970,00
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 7 607,40
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 4 982,10
3 CORSICA-POKER-CLUB
http://corsicapoker.forumgratuit.fr/
5 268,20
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 2 1 066,90
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 16 397,40
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 1 1 387,30
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 12 483,70
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 10 516,90
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 6 630,80
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 7 785,20
4 SEPT-CLUB
http://www.7poker.fr/
5 010,40
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 13 512,50
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 11 519,40
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 8 660,50
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 7 702,60
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 14 393,40
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 2 992,10
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 1 1 229,90
5 PARKPOKERCLUB
https://www.leparkpokerclub.com/
4 907,30
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 10 630,00
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 7 689,80
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 9 643,00
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 8 564,40
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 2 1 016,20
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 10 510,60
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 6 853,30
6 BOURGES-POKER-CLUB
4 860,60
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 15 349,10
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 1 1 122,70
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 10 497,40
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 2 996,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 9 541,00
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 5 699,70
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 8 654,70
7 EUTEXASHOLDEM
www.eutexasholdem.forumpro.fr
4 282,20
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 3 783,00
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 9 644,60
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 18 373,60
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 6 756,50
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 5 753,10
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 8 539,70
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 9 431,70
8 VESOUL-HOLDEM
http://www.vhep.fr/
4 254,70
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 9 636,50
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 12 506,40
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 11 485,10
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 13 456,70
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 13 399,00
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 3 871,60
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 5 899,40
9 PROVENCE-POKER
http://www.provencepoker.fr
4 040,00
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 4 739,50
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 8 646,60
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 5 740,70
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 11 487,80
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 6 690,30
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 9 528,40
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 14 206,70
10 VERSAILLES-TEXAS
3 974,30
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 21 142,20
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 15 453,60
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 7 681,90
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 14 416,70
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 12 404,90
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 4 777,70
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 2 1 097,30
11 VANVES-POKER-CLUB
3 782,50
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 5 681,60
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 5 745,60
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 3 846,50
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 17 333,30
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 8 556,20
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 12 446,90
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 15 172,40
12 BREST-HOLDEM
http://www.brestholdem.com/
3 321,40
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 8 655,30
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 13 475,70
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 17 414,50
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 15 415,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 7 576,00
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 11 464,30
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 11 320,60
13 GATINE
http://www.gatinepokertour.fr
2 892,10
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 26 16,90
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 3 882,30
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 21 338,50
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 3 923,30
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 11 471,20
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 21 97,20
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 17 162,70
14 CHTIZ-POKER-CLUB
http://federation.chtiz.free.fr/
2 875,70
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 26 168,50
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 22 324,70
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 5 856,30
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 4 855,30
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 13 314,40
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 10 356,50
15 AGEN-POKER
http://www.agenpokerteam.com
2 291,90
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 16 346,70
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 14 466,10
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 6 724,40
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 20 237,80
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 19 140,70
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 20 119,60
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 13 256,60
16 POKER-CHALONNAIS
http://forum.poker-chalonnais.com/
2 260,80
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 14 493,70
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 10 559,50
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 15 422,10
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 9 540,10
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 16 245,40
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 0,00
17 AJPPR
http://associationpokeredon.site-forums.com/
2 143,10
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 11 619,10
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 28 91,90
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 24 273,50
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 10 494,40
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 15 363,60
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 14 300,60
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 0,00
18 CAEN-POKER
http://www.caen-poker.com/
1 982,30
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 7 666,10
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 23 261,20
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 19 368,20
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 19 290,80
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 20 137,40
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 17 153,20
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 21 105,40
19 MADPOKERCLUB
http://www.mad-poker-club.fr/
1 750,70
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 18 228,90
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 24 197,20
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 13 459,50
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 18 326,90
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 21 136,80
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 15 245,60
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 19 155,80
20 TAIP
http://taip.fr/
1 601,10
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 6 732,80
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 23 285,70
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 23 130,80
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 22 111,50
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 24 66,50
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 12 273,80
21 API
http://www.issypoker.com/index.php
1 311,10
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 22 132,90
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 19 321,30
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 14 442,30
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 22 171,30
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 25 48,30
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 23 72,40
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 20 122,60
22 FRENCH-POCO
http://www.frenchpokerconnexion.fr/
1 257,90
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 23 112,30
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 18 331,50
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 30 43,10
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 16 356,80
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 24 64,60
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 16 189,70
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 18 159,90
23 ALBIPOKER81
http://www.albipoker81.fr/
1 210,60
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 20 319,30
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 16 417,00
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 21 183,10
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 17 212,30
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 22 78,90
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 0,00
24 OUESTPOKER
http://www.ouestpoker.fr/
1 203,10
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 6 666,30
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 21 306,80
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 31 7,70
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 26 53,40
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 16 168,90
25 POKER-CLUB-LOZERIEN
http://www.poker-club-lozerien.fr/
958,00
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 28 14,30
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 25 190,90
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 20 362,30
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 24 105,50
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 18 141,10
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 19 124,50
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 22 19,40
26 POKEREXCELLENCE
http://www.poker-excellence.com/
939,40
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 19 183,90
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 22 267,40
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 12 471,40
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 25 10,50
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 23 6,20
27 TEAM-WINARIEN
http://winarien.forumgratuit.org/f1-team-winarien-general
542,60
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 17 370,60
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 25 172,00
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 0,00
28 POKERALILLE
http://www.pokeralille.com
395,80
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 25 21,00
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 27 136,40
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 28 95,90
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 26 5,70
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 18 136,80
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 0,00
29 ARRAS
http://arras-poker.leforum.eu/index.php
284,70
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 17 281,60
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 27 3,10
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 0,00
30 POKERSAVOIE
http://pokersavoie.com/
216,00
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 20 157,90
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 29 58,10
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 0,00
31 ATLANTIC-PC
http://www.atlanticpoker.fr
203,90
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 26 116,10
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 23 87,80
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 0,00
32 VAUX-OCEAN-POKER
http://vauxoceanpoker.free.fr/
112,60
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 27 15,60
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 27 97,00
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 0,00
33 BEZIERS
http://bezierspoker.forumpro.fr/
65,80
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 32 0,50
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 25 65,30
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 0,00
34 GUYANE
http://www.guyanepokerclub.com/
62,10
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 29 62,10
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 0,00
35 ARENE-POKER-CLUB
http://arene-poker.forumpro.fr/
39,50
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 24 39,50
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 0,00
36 BHEP
http://bhep.forumactif.com/forum.htm
19,70
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 30 19,70
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 0,00
37 REUNION-ISLAND
http://reunionislandpoker.forumpro.fr/
4,90
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 26 4,90
Ligue des Clubs - Division III(25/11/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(09/12/2021 21:00) 0,00