Winamax


# Équipe Total Tournois
Tournoi # Pts
1 DLPOKER
http://Club.DLPokRadio.fr
10 569,80
Ligue des Clubs - Division I(16/09/2021 21:00) 1 2 278,20
Ligue des Clubs - Division I(30/09/2021 21:00) 6 1 249,90
Ligue des Clubs - Division I(13/10/2021 21:00) 8 1 196,70
Ligue des Clubs - Division I(27/10/2021 21:00) 3 1 548,60
Ligue des Clubs - Division I(10/11/2021 21:00) 8 1 136,70
Ligue des Clubs - Division I(25/11/2021 21:00) 4 1 467,80
Ligue des Clubs - Division I(09/12/2021 21:00) 2 1 691,90
2 POKERALYON
http://www.pokeralyon.com/
10 222,30
Ligue des Clubs - Division I(16/09/2021 21:00) 9 1 144,60
Ligue des Clubs - Division I(30/09/2021 21:00) 2 1 594,30
Ligue des Clubs - Division I(13/10/2021 21:00) 12 1 055,80
Ligue des Clubs - Division I(27/10/2021 21:00) 6 1 216,20
Ligue des Clubs - Division I(10/11/2021 21:00) 3 1 525,00
Ligue des Clubs - Division I(25/11/2021 21:00) 1 1 659,80
Ligue des Clubs - Division I(09/12/2021 21:00) 1 2 026,60
3 LACIOTAT-POKER-CLUB
http://www.laciotatpokerclub.fr/
9 130,80
Ligue des Clubs - Division I(16/09/2021 21:00) 19 844,30
Ligue des Clubs - Division I(30/09/2021 21:00) 11 1 051,90
Ligue des Clubs - Division I(13/10/2021 21:00) 9 1 146,00
Ligue des Clubs - Division I(27/10/2021 21:00) 1 1 842,30
Ligue des Clubs - Division I(10/11/2021 21:00) 2 1 755,60
Ligue des Clubs - Division I(25/11/2021 21:00) 8 1 144,80
Ligue des Clubs - Division I(09/12/2021 21:00) 4 1 345,90
4 LORRAINE
https://lorrainepokertour.forumactif.com/
8 373,90
Ligue des Clubs - Division I(16/09/2021 21:00) 2 1 485,00
Ligue des Clubs - Division I(30/09/2021 21:00) 8 1 217,80
Ligue des Clubs - Division I(13/10/2021 21:00) 5 1 344,90
Ligue des Clubs - Division I(27/10/2021 21:00) 11 1 084,30
Ligue des Clubs - Division I(10/11/2021 21:00) 19 759,50
Ligue des Clubs - Division I(25/11/2021 21:00) 7 1 160,10
Ligue des Clubs - Division I(09/12/2021 21:00) 5 1 322,30
5 ANGERSPOKERCLUB
8 181,20
Ligue des Clubs - Division I(16/09/2021 21:00) 30 460,80
Ligue des Clubs - Division I(30/09/2021 21:00) 7 1 241,00
Ligue des Clubs - Division I(13/10/2021 21:00) 1 1 780,90
Ligue des Clubs - Division I(27/10/2021 21:00) 19 836,70
Ligue des Clubs - Division I(10/11/2021 21:00) 5 1 333,80
Ligue des Clubs - Division I(25/11/2021 21:00) 3 1 468,70
Ligue des Clubs - Division I(09/12/2021 21:00) 10 1 059,30
6 FRENCHNOLIMIT
http://www.frenchnolimit.fr/
8 173,50
Ligue des Clubs - Division I(16/09/2021 21:00) 5 1 281,40
Ligue des Clubs - Division I(30/09/2021 21:00) 1 1 649,80
Ligue des Clubs - Division I(13/10/2021 21:00) 6 1 311,10
Ligue des Clubs - Division I(27/10/2021 21:00) 14 964,10
Ligue des Clubs - Division I(10/11/2021 21:00) 9 1 028,10
Ligue des Clubs - Division I(25/11/2021 21:00) 11 1 034,20
Ligue des Clubs - Division I(09/12/2021 21:00) 15 904,80
7 CLUB-POKER-DREAMS
http://clubpokerdreams.forumactif.fr/
7 720,10
Ligue des Clubs - Division I(16/09/2021 21:00) 18 846,40
Ligue des Clubs - Division I(30/09/2021 21:00) 5 1 270,00
Ligue des Clubs - Division I(13/10/2021 21:00) 15 967,10
Ligue des Clubs - Division I(27/10/2021 21:00) 10 1 124,80
Ligue des Clubs - Division I(10/11/2021 21:00) 1 1 838,30
Ligue des Clubs - Division I(25/11/2021 21:00) 13 939,30
Ligue des Clubs - Division I(09/12/2021 21:00) 19 734,20
8 3DMAX
http://poker.3dmax.fr/
7 468,90
Ligue des Clubs - Division I(16/09/2021 21:00) 6 1 259,70
Ligue des Clubs - Division I(30/09/2021 21:00) 25 627,00
Ligue des Clubs - Division I(13/10/2021 21:00) 3 1 518,30
Ligue des Clubs - Division I(27/10/2021 21:00) 18 863,10
Ligue des Clubs - Division I(10/11/2021 21:00) 4 1 334,30
Ligue des Clubs - Division I(25/11/2021 21:00) 23 648,50
Ligue des Clubs - Division I(09/12/2021 21:00) 6 1 218,00
9 BOURG
http://bourgholdhem.superforum.fr/index.htm
7 343,80
Ligue des Clubs - Division I(16/09/2021 21:00) 22 704,80
Ligue des Clubs - Division I(30/09/2021 21:00) 13 1 016,70
Ligue des Clubs - Division I(13/10/2021 21:00) 2 1 628,40
Ligue des Clubs - Division I(27/10/2021 21:00) 7 1 209,90
Ligue des Clubs - Division I(10/11/2021 21:00) 18 766,20
Ligue des Clubs - Division I(25/11/2021 21:00) 17 822,60
Ligue des Clubs - Division I(09/12/2021 21:00) 8 1 195,20
10 TRIPOT-HOLDEM-CLUB
http://www.tripotholdemclub.fr/
7 318,10
Ligue des Clubs - Division I(16/09/2021 21:00) 10 1 127,80
Ligue des Clubs - Division I(30/09/2021 21:00) 20 765,80
Ligue des Clubs - Division I(13/10/2021 21:00) 13 1 025,30
Ligue des Clubs - Division I(27/10/2021 21:00) 2 1 562,60
Ligue des Clubs - Division I(10/11/2021 21:00) 15 857,40
Ligue des Clubs - Division I(25/11/2021 21:00) 6 1 304,80
Ligue des Clubs - Division I(09/12/2021 21:00) 22 674,40
11 BREIZH
http://www.breizhpokerclub.fr/
7 044,20
Ligue des Clubs - Division I(16/09/2021 21:00) 14 956,70
Ligue des Clubs - Division I(30/09/2021 21:00) 4 1 334,10
Ligue des Clubs - Division I(13/10/2021 21:00) 21 788,70
Ligue des Clubs - Division I(27/10/2021 21:00) 12 1 046,00
Ligue des Clubs - Division I(10/11/2021 21:00) 12 913,70
Ligue des Clubs - Division I(25/11/2021 21:00) 10 1 060,30
Ligue des Clubs - Division I(09/12/2021 21:00) 13 944,70
12 TOURS-POKER-CLUB
http://tourspokerclub.org/
7 035,30
Ligue des Clubs - Division I(16/09/2021 21:00) 8 1 159,70
Ligue des Clubs - Division I(30/09/2021 21:00) 15 995,50
Ligue des Clubs - Division I(13/10/2021 21:00) 14 987,70
Ligue des Clubs - Division I(27/10/2021 21:00) 22 681,30
Ligue des Clubs - Division I(10/11/2021 21:00) 20 758,20
Ligue des Clubs - Division I(25/11/2021 21:00) 5 1 451,00
Ligue des Clubs - Division I(09/12/2021 21:00) 11 1 001,90
13 MONTPELLIERPOKER
http://www.montpellier-poker.fr/
6 875,30
Ligue des Clubs - Division I(16/09/2021 21:00) 15 916,10
Ligue des Clubs - Division I(30/09/2021 21:00) 22 717,30
Ligue des Clubs - Division I(13/10/2021 21:00) 16 964,70
Ligue des Clubs - Division I(27/10/2021 21:00) 17 901,30
Ligue des Clubs - Division I(10/11/2021 21:00) 17 786,10
Ligue des Clubs - Division I(25/11/2021 21:00) 2 1 594,80
Ligue des Clubs - Division I(09/12/2021 21:00) 12 995,00
14 POITIERS
http://poitierspokerclub.net
6 475,70
Ligue des Clubs - Division I(16/09/2021 21:00) 12 1 048,60
Ligue des Clubs - Division I(30/09/2021 21:00) 23 704,50
Ligue des Clubs - Division I(13/10/2021 21:00) 17 963,30
Ligue des Clubs - Division I(27/10/2021 21:00) 5 1 415,10
Ligue des Clubs - Division I(10/11/2021 21:00) 13 863,50
Ligue des Clubs - Division I(25/11/2021 21:00) 22 680,30
Ligue des Clubs - Division I(09/12/2021 21:00) 18 800,40
15 CLUB-POKER-95
http://www.clubpoker95.com
6 370,50
Ligue des Clubs - Division I(16/09/2021 21:00) 21 812,10
Ligue des Clubs - Division I(30/09/2021 21:00) 9 1 181,80
Ligue des Clubs - Division I(13/10/2021 21:00) 23 648,60
Ligue des Clubs - Division I(27/10/2021 21:00) 20 833,80
Ligue des Clubs - Division I(10/11/2021 21:00) 16 847,10
Ligue des Clubs - Division I(25/11/2021 21:00) 15 848,80
Ligue des Clubs - Division I(09/12/2021 21:00) 7 1 198,30
16 ORLEANSPOKERCLUB
http://www.orleanspokerclub.org/joomla/
6 248,90
Ligue des Clubs - Division I(16/09/2021 21:00) 23 695,30
Ligue des Clubs - Division I(30/09/2021 21:00) 19 847,70
Ligue des Clubs - Division I(13/10/2021 21:00) 7 1 221,00
Ligue des Clubs - Division I(27/10/2021 21:00) 4 1 424,90
Ligue des Clubs - Division I(10/11/2021 21:00) 22 724,30
Ligue des Clubs - Division I(25/11/2021 21:00) 28 441,10
Ligue des Clubs - Division I(09/12/2021 21:00) 16 894,60
17 ANGOUPOKER
http://www.angoulemepokerclub.fr/
6 111,00
Ligue des Clubs - Division I(16/09/2021 21:00) 28 480,30
Ligue des Clubs - Division I(30/09/2021 21:00) 21 764,80
Ligue des Clubs - Division I(13/10/2021 21:00) 10 1 111,10
Ligue des Clubs - Division I(27/10/2021 21:00) 8 1 166,80
Ligue des Clubs - Division I(10/11/2021 21:00) 14 858,40
Ligue des Clubs - Division I(25/11/2021 21:00) 14 857,40
Ligue des Clubs - Division I(09/12/2021 21:00) 17 872,20
18 LCP94
6 044,60
Ligue des Clubs - Division I(16/09/2021 21:00) 24 687,70
Ligue des Clubs - Division I(30/09/2021 21:00) 16 904,20
Ligue des Clubs - Division I(13/10/2021 21:00) 22 676,20
Ligue des Clubs - Division I(27/10/2021 21:00) 27 594,40
Ligue des Clubs - Division I(10/11/2021 21:00) 25 682,00
Ligue des Clubs - Division I(25/11/2021 21:00) 9 1 119,10
Ligue des Clubs - Division I(09/12/2021 21:00) 3 1 381,00
19 GWENED
https://www.gwened-poker-club.com/
5 926,10
Ligue des Clubs - Division I(16/09/2021 21:00) 3 1 443,20
Ligue des Clubs - Division I(30/09/2021 21:00) 27 592,90
Ligue des Clubs - Division I(13/10/2021 21:00) 24 646,50
Ligue des Clubs - Division I(27/10/2021 21:00) 23 665,10
Ligue des Clubs - Division I(10/11/2021 21:00) 6 1 231,60
Ligue des Clubs - Division I(25/11/2021 21:00) 21 716,60
Ligue des Clubs - Division I(09/12/2021 21:00) 23 630,20
20 POKERENNES
http://www.pokerennes.fr/
5 890,20
Ligue des Clubs - Division I(16/09/2021 21:00) 7 1 191,90
Ligue des Clubs - Division I(30/09/2021 21:00) 14 1 010,90
Ligue des Clubs - Division I(13/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division I(27/10/2021 21:00) 16 935,20
Ligue des Clubs - Division I(10/11/2021 21:00) 23 701,80
Ligue des Clubs - Division I(25/11/2021 21:00) 12 949,60
Ligue des Clubs - Division I(09/12/2021 21:00) 9 1 100,80
21 PC-CHELLES
http://www.clubdepoker-chelles.com
5 690,30
Ligue des Clubs - Division I(16/09/2021 21:00) 26 634,70
Ligue des Clubs - Division I(30/09/2021 21:00) 18 856,10
Ligue des Clubs - Division I(13/10/2021 21:00) 19 830,40
Ligue des Clubs - Division I(27/10/2021 21:00) 9 1 147,80
Ligue des Clubs - Division I(10/11/2021 21:00) 28 547,00
Ligue des Clubs - Division I(25/11/2021 21:00) 20 739,00
Ligue des Clubs - Division I(09/12/2021 21:00) 14 935,30
22 PAU-POKER-CLUB
http://www.ppc64.com
5 680,80
Ligue des Clubs - Division I(16/09/2021 21:00) 29 464,70
Ligue des Clubs - Division I(30/09/2021 21:00) 24 685,90
Ligue des Clubs - Division I(13/10/2021 21:00) 11 1 079,10
Ligue des Clubs - Division I(27/10/2021 21:00) 15 946,70
Ligue des Clubs - Division I(10/11/2021 21:00) 7 1 192,60
Ligue des Clubs - Division I(25/11/2021 21:00) 19 797,00
Ligue des Clubs - Division I(09/12/2021 21:00) 27 514,80
23 CHICAGO-POKER-CLUB
http://chicago-poker.fr/
5 445,50
Ligue des Clubs - Division I(16/09/2021 21:00) 16 900,50
Ligue des Clubs - Division I(30/09/2021 21:00) 29 376,00
Ligue des Clubs - Division I(13/10/2021 21:00) 4 1 456,20
Ligue des Clubs - Division I(27/10/2021 21:00) 21 767,20
Ligue des Clubs - Division I(10/11/2021 21:00) 11 949,20
Ligue des Clubs - Division I(25/11/2021 21:00) 26 554,80
Ligue des Clubs - Division I(09/12/2021 21:00) 28 441,60
24 SAINTES
5 419,30
Ligue des Clubs - Division I(16/09/2021 21:00) 17 897,10
Ligue des Clubs - Division I(30/09/2021 21:00) 10 1 080,50
Ligue des Clubs - Division I(13/10/2021 21:00) 20 823,90
Ligue des Clubs - Division I(27/10/2021 21:00) 26 598,20
Ligue des Clubs - Division I(10/11/2021 21:00) 21 736,40
Ligue des Clubs - Division I(25/11/2021 21:00) 25 568,10
Ligue des Clubs - Division I(09/12/2021 21:00) 20 715,10
25 PC-TAIN-TOURNON
http://pokerclub.forumgratuit.org/
4 954,50
Ligue des Clubs - Division I(16/09/2021 21:00) 13 1 030,20
Ligue des Clubs - Division I(30/09/2021 21:00) 26 602,80
Ligue des Clubs - Division I(13/10/2021 21:00) 28 365,90
Ligue des Clubs - Division I(27/10/2021 21:00) 24 606,30
Ligue des Clubs - Division I(10/11/2021 21:00) 10 972,40
Ligue des Clubs - Division I(25/11/2021 21:00) 16 833,00
Ligue des Clubs - Division I(09/12/2021 21:00) 26 543,90
26 APP64
http://www.app64.com
4 845,10
Ligue des Clubs - Division I(16/09/2021 21:00) 27 597,50
Ligue des Clubs - Division I(30/09/2021 21:00) 3 1 357,10
Ligue des Clubs - Division I(13/10/2021 21:00) 27 386,20
Ligue des Clubs - Division I(27/10/2021 21:00) 28 392,50
Ligue des Clubs - Division I(10/11/2021 21:00) 27 616,00
Ligue des Clubs - Division I(25/11/2021 21:00) 18 808,70
Ligue des Clubs - Division I(09/12/2021 21:00) 21 687,10
27 PC3V
http://www.pc3v.fr/
4 770,00
Ligue des Clubs - Division I(16/09/2021 21:00) 4 1 356,10
Ligue des Clubs - Division I(30/09/2021 21:00) 17 864,10
Ligue des Clubs - Division I(13/10/2021 21:00) 18 948,90
Ligue des Clubs - Division I(27/10/2021 21:00) 29 349,80
Ligue des Clubs - Division I(10/11/2021 21:00) 29 217,90
Ligue des Clubs - Division I(25/11/2021 21:00) 27 484,10
Ligue des Clubs - Division I(09/12/2021 21:00) 25 549,10
28 HOLDEMERAUDE
http://holdemeraude-poker.com/
4 182,30
Ligue des Clubs - Division I(16/09/2021 21:00) 20 839,50
Ligue des Clubs - Division I(30/09/2021 21:00) 30 346,90
Ligue des Clubs - Division I(13/10/2021 21:00) 26 523,70
Ligue des Clubs - Division I(27/10/2021 21:00) 13 1 010,90
Ligue des Clubs - Division I(10/11/2021 21:00) 26 675,30
Ligue des Clubs - Division I(25/11/2021 21:00) 29 225,00
Ligue des Clubs - Division I(09/12/2021 21:00) 24 561,00
29 HYERES
http://hyerespokerclub.fr/
4 040,40
Ligue des Clubs - Division I(16/09/2021 21:00) 11 1 075,80
Ligue des Clubs - Division I(30/09/2021 21:00) 12 1 047,40
Ligue des Clubs - Division I(13/10/2021 21:00) 29 349,00
Ligue des Clubs - Division I(27/10/2021 21:00) 25 606,00
Ligue des Clubs - Division I(10/11/2021 21:00) 30 160,30
Ligue des Clubs - Division I(25/11/2021 21:00) 24 572,90
Ligue des Clubs - Division I(09/12/2021 21:00) 29 229,00
30 CITY-GAMES
http://city-games.fr/index.php
2 829,00
Ligue des Clubs - Division I(16/09/2021 21:00) 25 679,90
Ligue des Clubs - Division I(30/09/2021 21:00) 28 402,60
Ligue des Clubs - Division I(13/10/2021 21:00) 25 540,60
Ligue des Clubs - Division I(27/10/2021 21:00) 30 345,10
Ligue des Clubs - Division I(10/11/2021 21:00) 24 699,60
Ligue des Clubs - Division I(25/11/2021 21:00) 30 115,50
Ligue des Clubs - Division I(09/12/2021 21:00) 30 45,70