# Équipe Total Tournois
Tournoi # Pts
1 HYERES
http://hyerespokerclub.fr/
8 081,10
Ligue des Clubs - Division III(19/09/2019 21:00) 3 1 026,70
Ligue des Clubs - Division III(03/10/2019 21:00) 1 1 207,90
Ligue des Clubs - Division III(16/10/2019 21:00) 4 1 034,00
Ligue des Clubs - Division III(30/10/2019 21:00) 1 1 569,60
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2019 21:00) 1 1 257,90
Ligue des Clubs - Division III(28/11/2019 21:00) 3 993,10
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2019 21:00) 3 991,90
2 PARKPOKERCLUB
https://www.leparkpokerclub.com/
7 365,00
Ligue des Clubs - Division III(19/09/2019 21:00) 11 654,80
Ligue des Clubs - Division III(03/10/2019 21:00) 4 987,70
Ligue des Clubs - Division III(16/10/2019 21:00) 3 1 285,30
Ligue des Clubs - Division III(30/10/2019 21:00) 2 1 163,20
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2019 21:00) 2 1 155,40
Ligue des Clubs - Division III(28/11/2019 21:00) 1 1 439,90
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2019 21:00) 7 678,70
3 EUTEXASHOLDEM
www.eutexasholdem.forumpro.fr
6 402,60
Ligue des Clubs - Division III(19/09/2019 21:00) 4 973,30
Ligue des Clubs - Division III(03/10/2019 21:00) 3 1 003,80
Ligue des Clubs - Division III(16/10/2019 21:00) 5 815,10
Ligue des Clubs - Division III(30/10/2019 21:00) 3 961,40
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2019 21:00) 15 471,00
Ligue des Clubs - Division III(28/11/2019 21:00) 7 824,60
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2019 21:00) 2 1 353,40
4 PROPOKER62
http://www.propoker62.fr/
6 313,60
Ligue des Clubs - Division III(19/09/2019 21:00) 2 1 028,20
Ligue des Clubs - Division III(03/10/2019 21:00) 7 779,40
Ligue des Clubs - Division III(16/10/2019 21:00) 6 781,20
Ligue des Clubs - Division III(30/10/2019 21:00) 5 839,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2019 21:00) 12 578,90
Ligue des Clubs - Division III(28/11/2019 21:00) 9 789,90
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2019 21:00) 1 1 517,00
5 LCP94
5 687,60
Ligue des Clubs - Division III(19/09/2019 21:00) 1 1 152,40
Ligue des Clubs - Division III(03/10/2019 21:00) 10 684,50
Ligue des Clubs - Division III(16/10/2019 21:00) 2 1 286,80
Ligue des Clubs - Division III(30/10/2019 21:00) 10 519,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2019 21:00) 3 942,10
Ligue des Clubs - Division III(28/11/2019 21:00) 12 451,20
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2019 21:00) 8 651,60
6 GRANDCHALONPOKER
http://grandchalonpoker.com/
5 369,90
Ligue des Clubs - Division III(19/09/2019 21:00) 9 776,70
Ligue des Clubs - Division III(03/10/2019 21:00) 12 571,60
Ligue des Clubs - Division III(16/10/2019 21:00) 1 1 350,90
Ligue des Clubs - Division III(30/10/2019 21:00) 6 740,60
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2019 21:00) 9 683,10
Ligue des Clubs - Division III(28/11/2019 21:00) 8 821,20
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2019 21:00) 15 425,80
7 TREGOR-POKER-CLUB
http://www.tregorpokerclub.fr/
5 087,20
Ligue des Clubs - Division III(19/09/2019 21:00) 5 948,60
Ligue des Clubs - Division III(03/10/2019 21:00) 2 1 175,80
Ligue des Clubs - Division III(16/10/2019 21:00) 11 679,00
Ligue des Clubs - Division III(30/10/2019 21:00) 16 294,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2019 21:00) 10 665,20
Ligue des Clubs - Division III(28/11/2019 21:00) 11 700,40
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2019 21:00) 9 624,20
8 ORLEANSPOKERCLUB
http://www.orleanspokerclub.org/joomla/
4 926,60
Ligue des Clubs - Division III(19/09/2019 21:00) 19 418,40
Ligue des Clubs - Division III(03/10/2019 21:00) 5 851,60
Ligue des Clubs - Division III(16/10/2019 21:00) 9 748,10
Ligue des Clubs - Division III(30/10/2019 21:00) 13 432,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2019 21:00) 4 902,90
Ligue des Clubs - Division III(28/11/2019 21:00) 2 1 002,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2019 21:00) 11 571,60
9 CORSICA-POKER-CLUB
http://corsicapoker.forumgratuit.fr/
4 591,20
Ligue des Clubs - Division III(19/09/2019 21:00) 16 559,40
Ligue des Clubs - Division III(03/10/2019 21:00) 16 407,10
Ligue des Clubs - Division III(16/10/2019 21:00) 8 756,50
Ligue des Clubs - Division III(30/10/2019 21:00) 15 316,70
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2019 21:00) 5 895,00
Ligue des Clubs - Division III(28/11/2019 21:00) 6 867,20
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2019 21:00) 4 789,30
10 PROVENCE-POKER
http://www.provencepoker.fr
4 071,90
Ligue des Clubs - Division III(19/09/2019 21:00) 15 570,40
Ligue des Clubs - Division III(03/10/2019 21:00) 6 820,20
Ligue des Clubs - Division III(16/10/2019 21:00) 12 569,90
Ligue des Clubs - Division III(30/10/2019 21:00) 7 688,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2019 21:00) 20 215,00
Ligue des Clubs - Division III(28/11/2019 21:00) 10 721,50
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2019 21:00) 13 486,90
11 APP64
http://www.app64.com
4 040,90
Ligue des Clubs - Division III(19/09/2019 21:00) 14 638,70
Ligue des Clubs - Division III(03/10/2019 21:00) 8 721,20
Ligue des Clubs - Division III(16/10/2019 21:00) 17 289,50
Ligue des Clubs - Division III(30/10/2019 21:00) 9 574,10
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2019 21:00) 6 852,20
Ligue des Clubs - Division III(28/11/2019 21:00) 14 350,60
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2019 21:00) 10 614,60
12 OUESTPOKER
http://www.ouestpoker.fr/
3 552,40
Ligue des Clubs - Division III(19/09/2019 21:00) 8 850,80
Ligue des Clubs - Division III(03/10/2019 21:00) 9 688,10
Ligue des Clubs - Division III(16/10/2019 21:00) 19 244,00
Ligue des Clubs - Division III(30/10/2019 21:00) 17 239,10
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2019 21:00) 7 723,10
Ligue des Clubs - Division III(28/11/2019 21:00) 17 263,80
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2019 21:00) 12 543,50
13 KILL-TILT
www.kill-tilt.fr
3 523,80
Ligue des Clubs - Division III(19/09/2019 21:00) 20 399,00
Ligue des Clubs - Division III(03/10/2019 21:00) 15 494,90
Ligue des Clubs - Division III(16/10/2019 21:00) 21 183,40
Ligue des Clubs - Division III(30/10/2019 21:00) 11 443,40
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2019 21:00) 11 602,60
Ligue des Clubs - Division III(28/11/2019 21:00) 4 919,50
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2019 21:00) 14 481,00
14 POKER-CHALONNAIS
http://forum.poker-chalonnais.com/
3 464,90
Ligue des Clubs - Division III(19/09/2019 21:00) 10 721,10
Ligue des Clubs - Division III(03/10/2019 21:00) 19 273,90
Ligue des Clubs - Division III(16/10/2019 21:00) 14 467,50
Ligue des Clubs - Division III(30/10/2019 21:00) 4 956,90
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2019 21:00) 13 507,20
Ligue des Clubs - Division III(28/11/2019 21:00) 18 257,20
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2019 21:00) 18 281,10
15 MORLAIX-PC
http://morlaixpokerclub.editboard.com
3 266,30
Ligue des Clubs - Division III(19/09/2019 21:00) 6 864,40
Ligue des Clubs - Division III(03/10/2019 21:00) 17 386,40
Ligue des Clubs - Division III(16/10/2019 21:00) 20 228,50
Ligue des Clubs - Division III(30/10/2019 21:00) 23 56,50
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2019 21:00) 16 436,50
Ligue des Clubs - Division III(28/11/2019 21:00) 5 908,70
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2019 21:00) 16 385,30
16 POKER-CLUB-LOZERIEN
http://www.poker-club-lozerien.fr/
3 124,20
Ligue des Clubs - Division III(19/09/2019 21:00) 7 854,70
Ligue des Clubs - Division III(03/10/2019 21:00) 13 564,10
Ligue des Clubs - Division III(16/10/2019 21:00) 7 770,40
Ligue des Clubs - Division III(30/10/2019 21:00) 21 89,60
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2019 21:00) 14 504,10
Ligue des Clubs - Division III(28/11/2019 21:00) 22 110,30
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2019 21:00) 19 231,00
17 AJPPR
http://associationpokeredon.site-forums.com/
3 114,50
Ligue des Clubs - Division III(19/09/2019 21:00) 18 425,00
Ligue des Clubs - Division III(03/10/2019 21:00) 21 224,10
Ligue des Clubs - Division III(16/10/2019 21:00) 13 563,80
Ligue des Clubs - Division III(30/10/2019 21:00) 12 435,80
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2019 21:00) 17 420,50
Ligue des Clubs - Division III(28/11/2019 21:00) 13 356,40
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2019 21:00) 6 688,90
18 CATALAN
http://pokercatalan.keuf.net/
2 752,60
Ligue des Clubs - Division III(19/09/2019 21:00) 17 469,00
Ligue des Clubs - Division III(03/10/2019 21:00) 11 631,40
Ligue des Clubs - Division III(16/10/2019 21:00) 16 409,90
Ligue des Clubs - Division III(30/10/2019 21:00) 14 373,80
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2019 21:00) 18 385,20
Ligue des Clubs - Division III(28/11/2019 21:00) 15 345,30
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2019 21:00) 22 138,00
19 GAMBETTA-POKER-CLUB
http://gambetta-pokerclub.fr/
2 691,40
Ligue des Clubs - Division III(19/09/2019 21:00) 13 643,20
Ligue des Clubs - Division III(03/10/2019 21:00) 14 539,20
Ligue des Clubs - Division III(16/10/2019 21:00) 15 457,40
Ligue des Clubs - Division III(30/10/2019 21:00) 18 209,30
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2019 21:00) 19 363,70
Ligue des Clubs - Division III(28/11/2019 21:00) 16 285,60
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2019 21:00) 20 193,00
20 LIGUE-ROCHELAISE
http://www.liguerochelaisedepoker.com/
2 667,60
Ligue des Clubs - Division III(19/09/2019 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(03/10/2019 21:00) 18 340,30
Ligue des Clubs - Division III(16/10/2019 21:00) 22 96,60
Ligue des Clubs - Division III(30/10/2019 21:00) 8 669,30
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2019 21:00) 8 699,90
Ligue des Clubs - Division III(28/11/2019 21:00) 20 169,10
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2019 21:00) 5 692,40
21 ATLANTIC-PC
http://www.atlanticpoker.fr
2 088,00
Ligue des Clubs - Division III(19/09/2019 21:00) 12 647,00
Ligue des Clubs - Division III(03/10/2019 21:00) 24 100,90
Ligue des Clubs - Division III(16/10/2019 21:00) 10 693,10
Ligue des Clubs - Division III(30/10/2019 21:00) 22 82,30
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2019 21:00) 23 37,30
Ligue des Clubs - Division III(28/11/2019 21:00) 19 237,20
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2019 21:00) 17 290,20
22 TEAM-WINARIEN
http://winarien.forumgratuit.org/f1-team-winarien-general
698,40
Ligue des Clubs - Division III(19/09/2019 21:00) 22 131,90
Ligue des Clubs - Division III(03/10/2019 21:00) 20 230,20
Ligue des Clubs - Division III(16/10/2019 21:00) 26 23,60
Ligue des Clubs - Division III(30/10/2019 21:00) 19 129,50
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2019 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(28/11/2019 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2019 21:00) 21 183,20
23 TAIP
http://taip.fr/
587,40
Ligue des Clubs - Division III(19/09/2019 21:00) 23 76,90
Ligue des Clubs - Division III(03/10/2019 21:00) 23 128,10
Ligue des Clubs - Division III(16/10/2019 21:00) 23 73,80
Ligue des Clubs - Division III(30/10/2019 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2019 21:00) 21 125,90
Ligue des Clubs - Division III(28/11/2019 21:00) 21 142,20
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2019 21:00) 25 40,50
24 API
http://www.issypoker.com/index.php
575,40
Ligue des Clubs - Division III(19/09/2019 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(03/10/2019 21:00) 22 193,90
Ligue des Clubs - Division III(16/10/2019 21:00) 18 246,30
Ligue des Clubs - Division III(30/10/2019 21:00) 24 19,40
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2019 21:00) 25 17,80
Ligue des Clubs - Division III(28/11/2019 21:00) 23 75,70
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2019 21:00) 26 22,30
25 VAUX-OCEAN-POKER
http://vauxoceanpoker.free.fr/
252,50
Ligue des Clubs - Division III(19/09/2019 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(03/10/2019 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(16/10/2019 21:00) 24 36,70
Ligue des Clubs - Division III(30/10/2019 21:00) 20 115,90
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2019 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(28/11/2019 21:00) 24 23,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2019 21:00) 24 76,90
26 REUNION-ISLAND
http://reunionislandpoker.forumpro.fr/
230,50
Ligue des Clubs - Division III(19/09/2019 21:00) 21 203,70
Ligue des Clubs - Division III(03/10/2019 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(16/10/2019 21:00) 25 26,80
Ligue des Clubs - Division III(30/10/2019 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2019 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(28/11/2019 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2019 21:00) 0,00
27 AUNISPOKERTOUR
http://www.aunispokertour.com/
93,40
Ligue des Clubs - Division III(19/09/2019 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(03/10/2019 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(16/10/2019 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(30/10/2019 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2019 21:00) 22 93,40
Ligue des Clubs - Division III(28/11/2019 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2019 21:00) 0,00
28 POKER64
http://www.poker64.fr
83,10
Ligue des Clubs - Division III(19/09/2019 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(03/10/2019 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(16/10/2019 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(30/10/2019 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2019 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(28/11/2019 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2019 21:00) 23 83,10
29 MADPOKERCLUB
http://www.mad-poker-club.fr/
53,00
Ligue des Clubs - Division III(19/09/2019 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(03/10/2019 21:00) 26 20,40
Ligue des Clubs - Division III(16/10/2019 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(30/10/2019 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2019 21:00) 24 32,60
Ligue des Clubs - Division III(28/11/2019 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2019 21:00) 0,00
30 TOULOUSE-HOLDEM
http://www.toulouse-holdem-poker.org/
45,40
Ligue des Clubs - Division III(19/09/2019 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(03/10/2019 21:00) 25 37,50
Ligue des Clubs - Division III(16/10/2019 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(30/10/2019 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2019 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(28/11/2019 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2019 21:00) 27 7,90