# Équipe Total Tournois
Tournoi # Pts
1 PANAME-POKER-CLUB
http://panamepokerclub.fr/
3 316,60
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 2 1 132,30
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 1 1 318,10
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 3 866,20
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
2 NOLIMIT63
http://www.nolimit63.com/
3 192,00
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 3 1 099,20
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 4 834,20
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 2 1 258,60
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
3 ANGERSPOKERCLUB
2 656,90
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 1 1 273,00
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 7 759,90
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 10 624,00
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
4 LCP94
2 404,20
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 4 1 046,10
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 11 683,20
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 9 674,90
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
5 FRENCH-POCO
http://www.frenchpokerconnexion.fr/
2 363,80
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 14 416,00
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 2 1 242,10
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 8 705,70
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
6 DIJONPOKER
http://dijonpoker.xooit.com/portal.php
2 324,30
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 8 606,90
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 20 400,40
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 1 1 317,00
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
7 POKER-CLUB-LOZERIEN
http://www.poker-club-lozerien.fr/
2 172,00
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 9 595,10
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 9 718,80
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 4 858,10
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
8 LYONHOLDEM
https://www.lyonholdem.fr/
2 128,90
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 12 469,70
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 3 1 116,10
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 15 543,10
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
9 L2MPOKERCLUB
http://www.l2m-pokerclub.com/index.php/fr/
2 078,60
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 5 797,00
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 17 536,10
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 6 745,50
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
10 GRENOBLEPOKER
http://www.grenoblepoker.com/
1 855,10
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 7 665,40
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 6 788,70
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 16 401,00
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
11 CATALAN
http://pokercatalan.keuf.net/
1 844,10
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 6 705,30
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 15 575,30
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 12 563,50
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
12 ORLEANSPOKERCLUB
http://www.orleanspokerclub.org/joomla/
1 837,60
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 11 492,80
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 5 798,00
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 14 546,80
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
13 APP64
http://www.app64.com
1 715,70
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 16 297,60
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 12 625,30
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 5 792,80
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
14 VAUX-OCEAN-POKER
http://vauxoceanpoker.free.fr/
1 651,10
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 15 342,00
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 8 720,80
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 11 588,30
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
15 CORSICA-POKER-CLUB
http://corsicapoker.forumgratuit.fr/
1 391,20
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 13 458,00
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 26 220,90
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 7 712,30
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
16 VESOUL-HOLDEM
http://www.vhep.fr/
1 139,50
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 19 234,30
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 16 570,90
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 17 334,30
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
17 PUSH
http://www.lepush.org/
1 092,20
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 18 275,80
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 10 689,60
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 22 126,80
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
18 ALLINOUEST
http://www.allinouest.fr/
1 032,20
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 21 180,80
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 18 534,40
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 18 317,00
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
19 MISTRALPOKER
http://mistralpoker.wix.com/mistralpoker
996,50
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 23 162,10
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 14 575,50
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 19 258,90
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
20 POKERSAVOIE
http://pokersavoie.com/
912,70
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 10 559,00
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 27 189,20
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 21 164,50
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
21 CLERMONTPOKER
http://www.clermontpoker.fr
878,10
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 22 175,20
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 13 615,10
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 25 87,80
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
22 POKERENNES
http://www.pokerennes.fr/
785,60
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 17 296,70
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 25 256,30
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 20 232,60
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
23 CHATEAUROUX
http://indre-poker.fr/
644,40
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 29 86,10
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 13 558,30
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
24 ARENE-POKER-CLUB
http://arene-poker.forumpro.fr/
453,40
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 19 453,40
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
25 POKEREXCELLENCE
http://www.poker-excellence.com/
438,60
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 26 98,30
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 24 262,50
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 26 77,80
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
26 TOULOUSE-HOLDEM
http://www.toulouse-holdem-poker.org/
379,30
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 21 379,30
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
27 MORLAIX-PC
http://morlaixpokerclub.editboard.com
360,20
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 22 360,20
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
28 API
http://www.issypoker.com/index.php
342,90
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 28 38,40
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 23 304,50
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
29 BORDEAUXPOKERCLUB
http://www.bordeauxpokerclub.com/
293,00
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 20 184,40
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 24 108,60
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
30 TAIP
http://taip.fr/
287,80
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 25 106,80
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 30 63,50
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 23 117,50
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
31 AUXERRE-POKER-CLUB
262,80
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 24 139,50
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 28 123,30
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
32 AUNISPOKERTOUR
http://www.aunispokertour.com/
102,60
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 27 54,40
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 31 48,20
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
33 POKER05
http://poker05.com/forum/
75,50
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 27 75,50
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00
34 REUNION-ISLAND
http://reunionislandpoker.forumpro.fr/
6,50
Ligue des Clubs - Division III(26/09/2018 21:00) 29 6,50
Ligue des Clubs - Division III(04/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(17/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/12/2018 21:00) 0,00