# Équipe Total Tournois
Tournoi # Pts
1 CHICAGO-POKER-CLUB
http://chicago-poker.fr/
7 876,40
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 2 1 477,30
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 8 964,80
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 17 750,80
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 2 1 106,60
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 2 1 537,20
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 7 974,40
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 12 1 065,30
2 GWENED
https://www.gwened-poker-club.com/
7 688,10
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 23 686,80
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 2 1 286,70
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 32 461,40
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 4 1 014,50
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 5 1 122,10
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 1 1 334,20
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 1 1 782,40
3 CITY-GAMES
http://city-games.fr/index.php
7 171,50
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 1 1 638,20
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 5 1 073,00
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 1 1 327,30
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 14 755,50
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 9 811,50
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 6 1 038,70
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 34 527,30
4 SAINTES
7 080,10
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 25 656,30
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 15 770,00
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 14 777,40
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 1 1 439,00
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 3 1 412,90
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 10 877,10
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 7 1 147,40
5 HYERES
http://hyerespokerclub.fr/
7 079,40
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 4 1 270,50
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 1 1 839,80
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 10 910,30
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 12 783,50
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 20 618,10
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 23 580,30
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 10 1 076,90
6 APP64
http://www.app64.com
7 052,00
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 10 941,20
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 10 876,20
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 12 819,10
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 7 893,70
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 1 1 701,50
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 3 1 176,10
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 26 644,20
7 HOLDEMERAUDE
http://holdemeraude-poker.com/
7 018,60
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 21 718,50
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 9 909,10
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 2 1 316,50
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 18 683,70
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 11 755,80
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 2 1 300,30
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 2 1 334,70
8 PC-TAIN-TOURNON
http://pokerclub.forumgratuit.org/
6 861,50
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 3 1 409,20
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 7 1 033,10
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 5 1 042,90
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 11 803,70
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 8 832,10
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 12 790,40
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 15 950,10
9 ANGOUPOKER
http://www.angoulemepokerclub.fr/
6 184,60
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 19 727,60
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 4 1 130,70
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 11 836,20
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 6 922,50
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 10 775,50
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 4 1 163,70
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 28 628,40
10 LCP94
5 859,80
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 13 866,50
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 13 795,70
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 29 512,20
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 5 929,90
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 17 665,50
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 11 867,90
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 4 1 222,10
11 SAUMUR-POKER-CLUB
http://www.saumurpokerclub.com/
5 678,20
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 15 847,60
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 23 613,60
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 6 1 002,50
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 24 569,50
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 7 969,90
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 14 718,10
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 14 957,00
12 RAMJAM-POKER
http://www.ramjampoker.com
5 447,70
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 5 1 131,90
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 12 810,60
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 13 777,50
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 29 426,20
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 31 382,00
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 18 661,70
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 3 1 257,80
13 ALLINOUEST
http://www.allinouest.fr/
5 374,60
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 8 1 010,70
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 14 778,00
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 19 719,70
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 9 872,40
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 14 725,00
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 9 894,50
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 38 374,30
14 GIRONDINS-POKER
http://www.bordeauxpoker.com/
5 349,00
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 12 900,50
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 17 733,90
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 30 478,60
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 8 877,20
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 19 636,90
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 20 640,40
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 9 1 081,50
15 CPPM
http://club-poker-cppm.fr/index.html
5 266,10
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 20 719,40
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 11 839,20
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 22 676,80
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 13 769,20
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 21 592,40
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 8 969,60
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 21 699,50
16 TREGOR-POKER-CLUB
http://www.tregorpokerclub.fr/
5 158,10
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 17 770,60
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 21 637,30
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 34 428,70
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 27 440,40
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 22 549,00
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 5 1 148,20
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 1 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 5 1 183,90
17 PROPOKER62
http://www.propoker62.fr/
5 113,10
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 7 1 051,80
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 6 1 065,90
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 8 924,10
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 38 100,10
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 12 739,00
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 17 669,50
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 2 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 32 562,70
18 MARSEILLE-HOLDEM
http://www.marseilleholdem.fr/
5 064,40
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 18 746,40
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 20 688,00
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 23 662,80
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 10 862,00
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 16 686,60
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 15 706,80
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 20 711,80
19 BLOIS
http://bloispokerclub.exprimetoi.net
5 010,90
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 27 609,90
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 28 524,60
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 4 1 054,90
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 16 719,00
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 30 391,00
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 24 575,70
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 8 1 135,80
20 GRANDCHALONPOKER
http://grandchalonpoker.com/
4 861,30
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 30 573,60
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 27 541,10
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 15 762,20
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 20 665,50
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 6 1 028,60
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 19 655,30
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 3 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 27 635,00
21 CHATEAUROUX
http://indre-poker.fr/
4 806,40
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 9 972,20
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 25 598,20
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 16 755,10
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 22 617,60
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 32 339,40
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 27 455,40
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 11 1 068,50
22 CORSICA-POKER-CLUB
http://corsicapoker.forumgratuit.fr/
4 802,90
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 6 1 122,70
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 19 722,50
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 7 931,30
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 31 396,20
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 29 396,40
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 21 637,10
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 30 596,70
23 NOLIMIT63
http://www.nolimit63.com/
4 695,80
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 24 659,90
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 3 1 220,20
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 21 693,40
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 25 489,70
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 24 504,30
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 32 343,10
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 19 785,20
24 VAL-MORTEAU
http://vmpoker.forumactif.net
4 549,70
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 35 443,40
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 29 498,20
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 9 916,20
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 32 391,10
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 4 1 218,40
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 29 409,90
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 22 672,50
25 DARSHAN-TEAM-75
4 376,70
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 29 590,10
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 16 744,90
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 26 630,70
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 23 575,00
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 15 707,80
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 35 267,90
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 17 860,30
26 GATINE
http://www.gatinepokertour.fr
4 131,50
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 22 708,10
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 30 436,50
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 18 725,80
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 26 455,30
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 27 485,00
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 39 170,50
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 6 1 150,30
27 BREST-HOLDEM
http://www.brestholdem.com/
4 006,40
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 16 784,50
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 33 341,80
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 3 1 140,30
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 28 432,40
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 33 264,20
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 25 516,20
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 35 527,00
28 KILL-TILT
www.kill-tilt.fr
4 003,70
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 34 454,20
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 26 578,10
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 37 373,20
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 3 1 097,90
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 34 244,70
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 22 605,70
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 25 649,90
29 SEPT-CLUB
http://www.7poker.fr/
3 975,30
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 26 627,20
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 31 373,40
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 27 602,00
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 21 636,20
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 26 496,10
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 16 702,10
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 33 538,30
30 EUTEXASHOLDEM
www.eutexasholdem.forumpro.fr
3 944,10
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 11 916,80
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 22 621,30
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 36 383,20
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 13 735,60
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 28 418,40
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 16 868,80
31 VANVES-POKER-CLUB
3 664,40
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 14 856,00
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 37 257,50
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 28 532,50
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 19 679,60
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 28 452,90
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 34 306,70
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 31 579,20
32 BEZIERS
http://bezierspoker.forumpro.fr/
3 490,20
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 28 600,00
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 24 609,30
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 24 652,70
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 36 164,60
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 18 659,80
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 33 338,70
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 37 465,10
33 POKER-CHALONNAIS
http://forum.poker-chalonnais.com/
3 379,80
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 33 455,50
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 25 647,90
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 15 743,70
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 39 131,20
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 13 736,90
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 24 664,60
34 PROVENCE-POKER
http://www.provencepoker.fr
3 185,90
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 37 304,90
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 34 335,30
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 20 718,10
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 30 417,60
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 37 192,90
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 37 198,70
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 13 1 018,40
35 VESOUL-HOLDEM
http://www.vhep.fr/
3 075,10
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 32 503,10
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 32 358,90
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 31 467,30
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 34 266,90
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 25 498,20
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 31 377,40
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 29 603,30
36 VERSAILLES-TEXAS
3 029,40
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 39 254,60
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 18 725,20
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 35 408,30
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 37 150,20
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 35 229,40
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 26 463,00
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 18 798,70
37 PARKPOKERCLUB
https://www.leparkpokerclub.com/
2 901,50
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 31 568,00
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 35 322,70
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 33 460,80
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 17 701,10
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 30 379,90
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 4 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 36 469,00
38 BOURGES-POKER-CLUB
2 058,40
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 38 302,40
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 38 121,60
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 39 206,90
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 33 329,70
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 36 218,30
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 36 211,90
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 23 667,60
39 CAEN-POKER
http://www.caen-poker.com/
1 901,60
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 36 382,20
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 36 320,60
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 38 271,20
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 35 181,80
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 23 548,50
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 38 178,80
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 40 18,50
40 POKERSAVOIE
http://pokersavoie.com/
322,50
Ligue des Clubs - Division II(18/02/2021 21:00) 40 12,20
Ligue des Clubs - Division II(03/03/2021 21:00) 39 5,40
Ligue des Clubs - Division II(18/03/2021 21:00) 40 31,80
Ligue des Clubs - Division II(31/03/2021 21:00) 39 30,30
Ligue des Clubs - Division II(15/04/2021 21:00) 38 138,70
Ligue des Clubs - Division II(29/04/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/05/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(03/02/2021 21:00) 39 104,10