# Équipe Total Tournois
Tournoi # Pts
1 HYERES
http://hyerespokerclub.fr/
3 260,00
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 1 1 681,70
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 1 1 578,30
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 20 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
2 TOURS-POKER-CLUB
http://tourspokerclub.org/
2 369,40
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 13 826,90
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 2 1 542,50
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 13 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
3 POKERADUNKERQUE
http://pokeradunkerque.forum-actif.net/forum.htm
2 314,70
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 2 1 325,10
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 8 989,60
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 9 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
4 LINIPOK
http://www.linipok.fr/
2 055,40
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 24 580,30
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 3 1 475,10
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 26 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
5 OUESTPOKER
http://www.ouestpoker.fr/
1 992,40
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 9 895,70
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 4 1 096,70
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 21 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
6 PC3V
http://www.pc3v.fr/
1 829,80
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 12 842,80
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 9 987,00
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 7 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
7 LGJ
http://www.lagarennepoker.fr
1 822,20
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 3 1 306,80
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 21 515,40
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
8 PROVENCE-POKER
http://www.provencepoker.fr
1 814,80
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 5 1 050,20
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 12 764,60
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 16 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
9 HOLDEMERAUDE
http://holdemeraude-poker.com/
1 793,00
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 4 1 078,80
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 14 714,20
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 11 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
10 CPPM
http://club-poker-cppm.fr/index.html
1 734,80
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 17 691,40
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 6 1 043,40
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 4 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
11 LORRAINE
http://www.lorrainepokertour.com/
1 702,90
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 20 637,70
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 5 1 065,20
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
12 GATINE
http://www.gatinepokertour.fr
1 631,60
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 10 887,10
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 13 744,50
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
13 VERSAILLES-TEXAS
1 626,70
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 18 672,90
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 10 953,80
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
14 HARFLEUR-POKER-CLUB
http://harfleurpokerclub.frbb.net/
1 572,70
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 25 575,60
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 7 997,10
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 3 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
15 GIRONDINS-POKER
http://www.bordeauxpoker.com/
1 559,70
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 6 949,80
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 17 609,90
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
16 POK-DU-RHONE
http://rootsrockpoker.keuf.net/
1 477,90
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 15 782,40
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 15 695,50
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 22 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
17 CITY-GAMES
http://city-games.fr/index.php
1 450,30
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 27 530,80
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 11 919,50
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 8 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
18 RIVIERA
http://www.rivierapokerclub.fr/
1 445,00
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 11 886,30
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 19 558,70
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 1 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
19 MARSEILLE-HOLDEM
http://www.marseilleholdem.fr/
1 332,50
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 8 896,90
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 27 435,60
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 23 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
20 HAILLAN
1 218,60
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 16 741,30
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 23 477,30
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 12 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
21 LIGUE-ROCHELAISE
http://www.liguerochelaisedepoker.com/
1 183,00
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 19 651,60
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 20 531,40
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
22 CHTIZ-POKER-CLUB
http://federation.chtiz.free.fr/
1 072,00
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 14 785,90
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 31 286,10
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 24 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
23 AGEN-POKER
http://www.agenpokerteam.com
1 068,30
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 21 610,60
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 24 457,70
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 2 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
24 ATLANTIC-PC
http://www.atlanticpoker.fr
1 025,30
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 22 588,80
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 26 436,50
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
25 PC-AURIBEAU
http://pokerclubauribeau.fr/forum/index
983,10
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 26 536,60
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 25 446,50
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
26 GWENED
910,00
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 31 422,30
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 22 487,70
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
27 BLOIS
http://bloispokerclub.exprimetoi.net
902,80
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 7 902,80
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 17 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
28 SEPT-CLUB
http://www.7poker.fr/
874,70
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 28 518,10
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 28 356,60
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 14 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
29 TREGOR-POKER-CLUB
http://www.tregorpokerclub.fr/
819,50
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 37 130,70
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 16 688,80
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 18 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
30 BEZIERS
http://bezierspoker.forumpro.fr/
746,00
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 30 465,20
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 32 280,80
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 15 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
31 GAMBETTA-POKER-CLUB
http://gambetta-pokerclub.fr/
646,50
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 29 489,70
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 34 156,80
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 6 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
32 ANGOUPOKER
http://www.angoulemepokerclub.fr/
636,20
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 34 284,90
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 29 351,30
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
33 DARSHAN-TEAM-75
627,80
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 23 583,70
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 36 44,10
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
34 PC-ARLESIEN
http://www.pokerclubarlesien.com/
623,00
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 38 36,60
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 18 586,40
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 10 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
35 POKER-CLUB-ABBEVILLE
http://www.poker-club-abbeville.fr/
546,50
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 35 221,70
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 30 324,80
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
36 KILL-TILT
www.kill-tilt.fr
361,00
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 36 213,30
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 35 147,70
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 25 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
37 POKER-CHALONNAIS
http://forum.poker-chalonnais.com/
356,20
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 32 356,20
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 5 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
38 AJPPR
http://associationpokeredon.site-forums.com/
317,40
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 33 317,40
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 19 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00
39 MADPOKERCLUB
http://www.mad-poker-club.fr/
177,80
Ligue des Clubs - Division II(26/09/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(04/10/2018 21:00) 33 177,80
Ligue des Clubs - Division II(17/10/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(14/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(29/11/2018 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(12/12/2018 21:00) 0,00