# Équipe Total Tournois
Tournoi # Pts
1 19POKERCLUB
https://19pokerclub.jimdo.com/
7 226,00
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 1 1 251,00
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 6 738,70
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 7 755,40
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 2 1 040,00
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 1 1 276,00
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 1 1 095,10
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 1 1 069,80
2 POKERALYON
http://www.pokeralyon.com/
6 451,90
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 2 1 014,20
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 4 923,70
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 9 639,40
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 1 1 207,00
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 2 1 029,30
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 8 691,00
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 3 947,30
3 FRENCH-POCO
http://www.frenchpokerconnexion.fr/
5 961,30
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 3 897,20
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 3 926,00
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 2 844,00
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 4 818,20
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 3 874,20
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 2 897,30
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 6 704,40
4 PANAME-POKER-CLUB
http://panamepokerclub.fr/
5 085,00
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 6 685,00
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 8 707,70
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 4 779,30
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 9 603,30
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 5 699,70
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 9 578,20
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 2 1 031,80
5 PC-ARLESIEN
http://www.pokerclubarlesien.com/
4 838,50
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 4 798,50
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 2 1 097,60
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 13 391,30
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 12 507,30
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 14 394,70
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 3 828,10
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 4 821,00
6 PAU-POKER-CLUB
http://www.ppc64.com
4 343,70
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 7 545,60
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 15 384,90
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 6 768,60
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 7 640,50
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 9 457,90
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 6 753,90
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 5 792,30
7 KILL-TILT
www.kill-tilt.fr
3 799,50
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 17 58,60
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 1 1 253,20
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 3 836,30
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 16 352,20
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 11 448,70
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 14 349,20
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 9 501,30
8 ALLINOUEST
http://www.allinouest.fr/
3 725,70
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 12 283,40
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 12 521,30
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 8 652,40
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 3 865,50
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 8 508,00
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 4 819,10
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 19 76,00
9 VERSAILLES-TEXAS
3 667,60
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 11 319,70
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 14 414,80
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 1 876,20
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 6 662,80
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 4 775,40
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 15 291,70
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 11 327,00
10 ATLANTIC-PC
http://www.atlanticpoker.fr
3 345,90
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 5 771,40
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 13 462,30
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 15 299,40
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 5 760,40
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 15 393,40
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 18 231,00
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 10 428,00
11 POKEREXCELLENCE
http://www.poker-excellence.com/
3 260,90
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 8 446,80
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 10 625,90
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 14 456,00
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 13 402,50
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 7 720,80
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 7 608,90
12 POKER-CLUB-ABBEVILLE
http://www.poker-club-abbeville.fr/
3 256,40
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 10 355,00
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 10 644,40
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 11 508,60
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 11 513,40
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 12 442,30
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 16 263,40
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 8 529,30
13 TAIP
http://taip.fr/
2 966,50
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 25 19,80
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 9 692,20
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 5 775,40
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 13 503,70
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 6 665,10
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 19 114,20
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 14 196,10
14 RIVIERA
http://www.rivierapokerclub.fr/
2 556,80
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 23 27,20
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 17 355,80
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 16 268,20
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 10 525,40
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 7 580,40
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 10 483,10
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 12 316,70
15 MISTRALPOKER
http://mistralpoker.wix.com/mistralpoker
2 346,40
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 5 742,90
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 12 417,10
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 18 292,40
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 23 122,80
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 5 771,20
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 0,00
16 SEPT-CLUB
http://www.7poker.fr/
2 332,00
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 13 249,50
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 11 567,90
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 31 9,80
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 8 623,00
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 18 284,20
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 11 474,80
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 15 122,80
17 CHTIZ-POKER-CLUB
http://federation.chtiz.free.fr/
1 776,40
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 15 216,40
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 29 68,60
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 20 200,40
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 15 366,40
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 10 455,70
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 17 234,30
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 13 234,60
18 ANGOUPOKER
http://angoupoker.com/default.asp
1 353,30
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 9 386,00
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 31 50,90
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 19 237,90
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 20 175,60
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 12 453,20
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 21 49,70
19 AUXERRE-POKER-CLUB
1 292,50
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 22 32,40
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 21 218,40
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 25 92,70
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 22 124,00
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 16 378,90
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 13 367,70
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 18 78,40
20 ARRAS
http://arras-poker.leforum.eu/index.php
1 256,40
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 16 157,00
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 7 731,40
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 28 61,90
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 17 306,10
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 0,00
21 APP64
http://www.app64.com
986,60
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 14 221,40
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 16 374,30
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 17 256,00
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 26 65,30
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 27 45,10
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 27 0,60
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 23 23,90
22 CHATEAUROUX
http://indre-poker.fr/
672,60
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 24 23,30
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 23 170,00
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 22 124,20
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 25 68,20
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 21 133,20
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 23 64,10
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 16 89,60
23 POKER05
http://poker05.com/forum/
647,90
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 20 40,20
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 20 303,20
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 27 67,90
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 24 114,40
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 24 92,20
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 25 14,60
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 24 15,40
24 AUNISPOKERTOUR
http://www.aunispokertour.com/
635,70
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 24 167,80
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 18 211,00
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 19 220,10
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 22 36,80
25 POKERENNES
http://www.pokerennes.fr/
583,30
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 26 2,20
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 22 181,10
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 19 204,40
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 20 195,60
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 30 0,00
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 0,00
26 POKER-CLUB-LOZERIEN
http://www.poker-club-lozerien.fr/
516,50
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 18 318,40
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 23 120,90
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 27 46,80
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 28 30,40
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 0,00
27 DIJONPOKER
http://dijonpoker.xooit.com/portal.php
509,30
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 32 36,80
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 17 295,40
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 21 94,10
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 17 83,00
28 FONTAINEBLEAU
http://fontainebleaupoker.xooit.com/index.php
473,10
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 26 159,90
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 14 313,20
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 0,00
29 ALENCONPOKER
http://alenconpoker.free.fr/
472,40
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 19 41,20
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 19 311,00
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 32 1,90
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 30 11,30
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 20 107,00
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 0,00
30 GRENOBLEPOKER
http://www.grenoblepoker.com/
297,60
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 27 0,70
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 28 110,10
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 29 37,30
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 29 16,40
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 22 131,80
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 26 1,30
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 0,00
31 MPC
http://www.montpellierpokerclub.fr/
290,60
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 21 182,40
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 29 4,10
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 24 38,50
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 20 65,60
32 POKERSAVOIE
http://pokersavoie.com/
253,90
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 18 49,60
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 33 21,20
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 24 101,90
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 25 81,20
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 0,00
33 GUYANE
http://www.guyanepokerclub.com/
250,30
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 21 34,30
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 30 16,00
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 23 121,10
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 26 78,90
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 0,00
34 NIMESPOKERGARDOIS
http://nimespokergardois.fr
231,60
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 25 160,60
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 22 71,00
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 0,00
35 POKER64
http://www.poker64.fr
192,80
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 21 192,80
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 0,00
36 ALBIPOKER81
http://www.albipoker81.fr/
119,80
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 27 119,80
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 0,00
37 TARENTAISE
http://www.tarentaisepokerclub.fr/index.php
80,60
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 30 60,50
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 28 19,30
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 25 0,80
38 OUESTPOKER
http://www.ouestpoker.fr/
74,20
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 26 74,20
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 0,00
39 REUNION-ISLAND
http://reunionislandpoker.forumpro.fr/
13,80
Ligue des Clubs - Division III(13/12/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(27/09/2017 21:00) 34 13,80
Ligue des Clubs - Division III(12/10/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(25/10/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(09/11/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(22/11/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(07/12/2017 21:00) 0,00