# Équipe Total Tournois
Tournoi # Pts
1 FRENCHNOLIMIT
http://www.frenchnolimit.fr/
9 483,80
Ligue des Clubs - Division I(08/06/2017 21:00) 4 1 437,10
Ligue des Clubs - Division I(22/06/2017 21:00) 2 1 621,20
Ligue des Clubs - Division I(06/07/2017 21:00) 6 1 172,70
Ligue des Clubs - Division I(19/07/2017 21:00) 9 1 028,50
Ligue des Clubs - Division I(03/08/2017 21:00) 1 2 161,70
Ligue des Clubs - Division I(16/08/2017 21:00) 1 2 062,60
Ligue des Clubs - Division I(31/08/2017 21:00) 0,00
2 DLPOKER
http://www.ClubDLPoker.fr
8 384,00
Ligue des Clubs - Division I(08/06/2017 21:00) 1 1 546,30
Ligue des Clubs - Division I(22/06/2017 21:00) 7 1 127,70
Ligue des Clubs - Division I(06/07/2017 21:00) 3 1 381,90
Ligue des Clubs - Division I(19/07/2017 21:00) 2 1 522,90
Ligue des Clubs - Division I(03/08/2017 21:00) 3 1 430,70
Ligue des Clubs - Division I(16/08/2017 21:00) 3 1 374,50
Ligue des Clubs - Division I(31/08/2017 21:00) 0,00
3 MONTPELLIERPOKER
http://www.montpellier-poker.fr/
8 054,00
Ligue des Clubs - Division I(08/06/2017 21:00) 2 1 513,40
Ligue des Clubs - Division I(22/06/2017 21:00) 3 1 447,30
Ligue des Clubs - Division I(06/07/2017 21:00) 7 1 117,40
Ligue des Clubs - Division I(19/07/2017 21:00) 4 1 378,60
Ligue des Clubs - Division I(03/08/2017 21:00) 5 1 185,50
Ligue des Clubs - Division I(16/08/2017 21:00) 2 1 411,80
Ligue des Clubs - Division I(31/08/2017 21:00) 0,00
4 PC-TAIN-TOURNON
http://pokerclub.forumgratuit.org/
7 180,30
Ligue des Clubs - Division I(08/06/2017 21:00) 5 1 329,60
Ligue des Clubs - Division I(22/06/2017 21:00) 12 1 016,90
Ligue des Clubs - Division I(06/07/2017 21:00) 2 1 539,00
Ligue des Clubs - Division I(19/07/2017 21:00) 3 1 513,50
Ligue des Clubs - Division I(03/08/2017 21:00) 7 1 069,40
Ligue des Clubs - Division I(16/08/2017 21:00) 13 711,90
Ligue des Clubs - Division I(31/08/2017 21:00) 0,00
5 CLUB-POKER-95
http://www.clubpoker95.com
7 104,80
Ligue des Clubs - Division I(08/06/2017 21:00) 14 1 015,90
Ligue des Clubs - Division I(22/06/2017 21:00) 20 721,00
Ligue des Clubs - Division I(06/07/2017 21:00) 1 1 720,90
Ligue des Clubs - Division I(19/07/2017 21:00) 11 966,60
Ligue des Clubs - Division I(03/08/2017 21:00) 4 1 351,40
Ligue des Clubs - Division I(16/08/2017 21:00) 4 1 329,00
Ligue des Clubs - Division I(31/08/2017 21:00) 0,00
6 BREIZH
http://www.breizhpokerclub.fr/
6 621,60
Ligue des Clubs - Division I(08/06/2017 21:00) 3 1 507,90
Ligue des Clubs - Division I(22/06/2017 21:00) 14 937,90
Ligue des Clubs - Division I(06/07/2017 21:00) 5 1 212,50
Ligue des Clubs - Division I(19/07/2017 21:00) 12 822,80
Ligue des Clubs - Division I(03/08/2017 21:00) 2 1 565,50
Ligue des Clubs - Division I(16/08/2017 21:00) 19 575,00
Ligue des Clubs - Division I(31/08/2017 21:00) 0,00
7 POITIERS
http://poitierspokerclub.net
6 603,30
Ligue des Clubs - Division I(08/06/2017 21:00) 13 1 039,30
Ligue des Clubs - Division I(22/06/2017 21:00) 19 782,30
Ligue des Clubs - Division I(06/07/2017 21:00) 15 820,60
Ligue des Clubs - Division I(19/07/2017 21:00) 1 1 621,90
Ligue des Clubs - Division I(03/08/2017 21:00) 8 1 050,20
Ligue des Clubs - Division I(16/08/2017 21:00) 5 1 289,00
Ligue des Clubs - Division I(31/08/2017 21:00) 0,00
8 RAMJAM-POKER
http://www.ramjampoker.com
6 277,40
Ligue des Clubs - Division I(08/06/2017 21:00) 10 1 148,10
Ligue des Clubs - Division I(22/06/2017 21:00) 4 1 264,90
Ligue des Clubs - Division I(06/07/2017 21:00) 4 1 275,30
Ligue des Clubs - Division I(19/07/2017 21:00) 5 1 256,10
Ligue des Clubs - Division I(03/08/2017 21:00) 15 703,70
Ligue des Clubs - Division I(16/08/2017 21:00) 18 629,30
Ligue des Clubs - Division I(31/08/2017 21:00) 0,00
9 CLUB-POKER-DREAMS
http://clubpokerdreams.forumactif.fr/
6 226,50
Ligue des Clubs - Division I(08/06/2017 21:00) 7 1 212,90
Ligue des Clubs - Division I(22/06/2017 21:00) 8 1 107,40
Ligue des Clubs - Division I(06/07/2017 21:00) 21 673,40
Ligue des Clubs - Division I(19/07/2017 21:00) 6 1 128,20
Ligue des Clubs - Division I(03/08/2017 21:00) 6 1 131,40
Ligue des Clubs - Division I(16/08/2017 21:00) 6 973,20
Ligue des Clubs - Division I(31/08/2017 21:00) 0,00
10 PAYSHAUTPOKER
http://www.payshautpoker.fr
5 671,60
Ligue des Clubs - Division I(08/06/2017 21:00) 17 925,10
Ligue des Clubs - Division I(22/06/2017 21:00) 13 959,90
Ligue des Clubs - Division I(06/07/2017 21:00) 9 1 028,90
Ligue des Clubs - Division I(19/07/2017 21:00) 7 1 052,80
Ligue des Clubs - Division I(03/08/2017 21:00) 13 819,10
Ligue des Clubs - Division I(16/08/2017 21:00) 8 885,80
Ligue des Clubs - Division I(31/08/2017 21:00) 0,00
11 TRIPOT-HOLDEM-CLUB
http://www.tripotholdemclub.fr/
5 414,60
Ligue des Clubs - Division I(08/06/2017 21:00) 9 1 164,40
Ligue des Clubs - Division I(22/06/2017 21:00) 5 1 166,90
Ligue des Clubs - Division I(06/07/2017 21:00) 17 733,10
Ligue des Clubs - Division I(19/07/2017 21:00) 15 734,90
Ligue des Clubs - Division I(03/08/2017 21:00) 11 922,90
Ligue des Clubs - Division I(16/08/2017 21:00) 16 692,40
Ligue des Clubs - Division I(31/08/2017 21:00) 0,00
12 POKERCLUBOUEST
http://pokerclubouest.free.fr/
5 236,60
Ligue des Clubs - Division I(08/06/2017 21:00) 6 1 297,90
Ligue des Clubs - Division I(22/06/2017 21:00) 15 894,30
Ligue des Clubs - Division I(06/07/2017 21:00) 24 567,40
Ligue des Clubs - Division I(19/07/2017 21:00) 17 681,60
Ligue des Clubs - Division I(03/08/2017 21:00) 12 903,50
Ligue des Clubs - Division I(16/08/2017 21:00) 7 891,90
Ligue des Clubs - Division I(31/08/2017 21:00) 0,00
13 GWENED
5 023,50
Ligue des Clubs - Division I(08/06/2017 21:00) 19 835,70
Ligue des Clubs - Division I(22/06/2017 21:00) 1 1 678,20
Ligue des Clubs - Division I(06/07/2017 21:00) 12 896,60
Ligue des Clubs - Division I(19/07/2017 21:00) 16 691,80
Ligue des Clubs - Division I(03/08/2017 21:00) 23 227,90
Ligue des Clubs - Division I(16/08/2017 21:00) 15 693,30
Ligue des Clubs - Division I(31/08/2017 21:00) 0,00
14 SAUMUR-POKER-CLUB
http://www.saumurpokerclub.com/
4 688,50
Ligue des Clubs - Division I(08/06/2017 21:00) 22 652,90
Ligue des Clubs - Division I(22/06/2017 21:00) 17 878,20
Ligue des Clubs - Division I(06/07/2017 21:00) 8 1 071,10
Ligue des Clubs - Division I(19/07/2017 21:00) 19 591,10
Ligue des Clubs - Division I(03/08/2017 21:00) 17 642,70
Ligue des Clubs - Division I(16/08/2017 21:00) 9 852,50
Ligue des Clubs - Division I(31/08/2017 21:00) 0,00
15 TOURS-POKER-CLUB
http://tourspokerclub.org/
4 582,10
Ligue des Clubs - Division I(08/06/2017 21:00) 11 1 141,40
Ligue des Clubs - Division I(22/06/2017 21:00) 27 320,10
Ligue des Clubs - Division I(06/07/2017 21:00) 18 710,70
Ligue des Clubs - Division I(19/07/2017 21:00) 13 808,20
Ligue des Clubs - Division I(03/08/2017 21:00) 14 767,50
Ligue des Clubs - Division I(16/08/2017 21:00) 10 834,20
Ligue des Clubs - Division I(31/08/2017 21:00) 0,00
16 LGJ
http://www.lagarennepoker.fr
4 375,20
Ligue des Clubs - Division I(08/06/2017 21:00) 21 736,20
Ligue des Clubs - Division I(22/06/2017 21:00) 11 1 035,20
Ligue des Clubs - Division I(06/07/2017 21:00) 14 866,50
Ligue des Clubs - Division I(19/07/2017 21:00) 29 79,40
Ligue des Clubs - Division I(03/08/2017 21:00) 10 948,20
Ligue des Clubs - Division I(16/08/2017 21:00) 14 709,70
Ligue des Clubs - Division I(31/08/2017 21:00) 0,00
17 BOURG
http://bourgholdhem.superforum.fr/index.htm
4 362,50
Ligue des Clubs - Division I(08/06/2017 21:00) 23 614,10
Ligue des Clubs - Division I(22/06/2017 21:00) 25 411,60
Ligue des Clubs - Division I(06/07/2017 21:00) 19 703,70
Ligue des Clubs - Division I(19/07/2017 21:00) 10 995,00
Ligue des Clubs - Division I(03/08/2017 21:00) 9 967,60
Ligue des Clubs - Division I(16/08/2017 21:00) 17 670,50
Ligue des Clubs - Division I(31/08/2017 21:00) 0,00
18 LCP94
4 298,40
Ligue des Clubs - Division I(08/06/2017 21:00) 16 957,50
Ligue des Clubs - Division I(22/06/2017 21:00) 9 1 104,30
Ligue des Clubs - Division I(06/07/2017 21:00) 27 499,80
Ligue des Clubs - Division I(19/07/2017 21:00) 26 352,30
Ligue des Clubs - Division I(03/08/2017 21:00) 16 661,70
Ligue des Clubs - Division I(16/08/2017 21:00) 12 722,80
Ligue des Clubs - Division I(31/08/2017 21:00) 0,00
19 VAL-MORTEAU
http://vmpoker.forumactif.net
4 070,50
Ligue des Clubs - Division I(08/06/2017 21:00) 12 1 138,50
Ligue des Clubs - Division I(22/06/2017 21:00) 6 1 161,90
Ligue des Clubs - Division I(06/07/2017 21:00) 13 871,60
Ligue des Clubs - Division I(19/07/2017 21:00) 22 495,70
Ligue des Clubs - Division I(03/08/2017 21:00) 28 85,20
Ligue des Clubs - Division I(16/08/2017 21:00) 24 317,60
Ligue des Clubs - Division I(31/08/2017 21:00) 0,00
20 LORRAINE
http://www.lorrainepokertour.com/
3 771,60
Ligue des Clubs - Division I(08/06/2017 21:00) 15 966,60
Ligue des Clubs - Division I(22/06/2017 21:00) 10 1 054,60
Ligue des Clubs - Division I(06/07/2017 21:00) 16 764,70
Ligue des Clubs - Division I(19/07/2017 21:00) 23 446,90
Ligue des Clubs - Division I(03/08/2017 21:00) 20 417,20
Ligue des Clubs - Division I(16/08/2017 21:00) 28 121,60
Ligue des Clubs - Division I(31/08/2017 21:00) 0,00
21 POKERALILLE
http://www.pokeralille.com
3 751,00
Ligue des Clubs - Division I(08/06/2017 21:00) 8 1 177,90
Ligue des Clubs - Division I(22/06/2017 21:00) 16 888,30
Ligue des Clubs - Division I(06/07/2017 21:00) 23 590,50
Ligue des Clubs - Division I(19/07/2017 21:00) 24 419,10
Ligue des Clubs - Division I(03/08/2017 21:00) 21 364,80
Ligue des Clubs - Division I(16/08/2017 21:00) 25 310,40
Ligue des Clubs - Division I(31/08/2017 21:00) 0,00
22 3DMAX
http://poker.3dmax.fr/
3 444,30
Ligue des Clubs - Division I(08/06/2017 21:00) 26 463,00
Ligue des Clubs - Division I(22/06/2017 21:00) 18 805,80
Ligue des Clubs - Division I(06/07/2017 21:00) 22 630,70
Ligue des Clubs - Division I(19/07/2017 21:00) 14 797,40
Ligue des Clubs - Division I(03/08/2017 21:00) 22 356,00
Ligue des Clubs - Division I(16/08/2017 21:00) 21 391,40
Ligue des Clubs - Division I(31/08/2017 21:00) 0,00
23 SAINTES
2 920,50
Ligue des Clubs - Division I(08/06/2017 21:00) 18 852,80
Ligue des Clubs - Division I(22/06/2017 21:00) 28 285,10
Ligue des Clubs - Division I(06/07/2017 21:00) 10 998,40
Ligue des Clubs - Division I(19/07/2017 21:00) 28 282,60
Ligue des Clubs - Division I(03/08/2017 21:00) 25 198,00
Ligue des Clubs - Division I(16/08/2017 21:00) 26 303,60
Ligue des Clubs - Division I(31/08/2017 21:00) 0,00
24 EUTEXASHOLDEM
www.eutexasholdem.forumpro.fr
2 902,90
Ligue des Clubs - Division I(08/06/2017 21:00) 30 380,90
Ligue des Clubs - Division I(22/06/2017 21:00) 24 456,70
Ligue des Clubs - Division I(06/07/2017 21:00) 11 949,10
Ligue des Clubs - Division I(19/07/2017 21:00) 18 613,30
Ligue des Clubs - Division I(03/08/2017 21:00) 19 502,90
Ligue des Clubs - Division I(16/08/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division I(31/08/2017 21:00) 0,00
25 NCA-CABALATIUM
http://cabalatium.leforum.eu/index.php
2 768,70
Ligue des Clubs - Division I(08/06/2017 21:00) 29 404,10
Ligue des Clubs - Division I(22/06/2017 21:00) 22 506,30
Ligue des Clubs - Division I(06/07/2017 21:00) 26 545,30
Ligue des Clubs - Division I(19/07/2017 21:00) 20 522,70
Ligue des Clubs - Division I(03/08/2017 21:00) 18 570,00
Ligue des Clubs - Division I(16/08/2017 21:00) 27 220,30
Ligue des Clubs - Division I(31/08/2017 21:00) 0,00
26 CAEN-POKER
http://www.caen-poker.com/
2 467,70
Ligue des Clubs - Division I(08/06/2017 21:00) 24 476,80
Ligue des Clubs - Division I(22/06/2017 21:00) 26 349,10
Ligue des Clubs - Division I(06/07/2017 21:00) 30 319,20
Ligue des Clubs - Division I(19/07/2017 21:00) 27 349,20
Ligue des Clubs - Division I(03/08/2017 21:00) 27 144,10
Ligue des Clubs - Division I(16/08/2017 21:00) 11 829,30
Ligue des Clubs - Division I(31/08/2017 21:00) 0,00
27 BLOIS
http://bloispokerclub.exprimetoi.net
2 396,30
Ligue des Clubs - Division I(08/06/2017 21:00) 20 795,10
Ligue des Clubs - Division I(22/06/2017 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division I(06/07/2017 21:00) 20 676,40
Ligue des Clubs - Division I(19/07/2017 21:00) 21 504,20
Ligue des Clubs - Division I(03/08/2017 21:00) 29 57,30
Ligue des Clubs - Division I(16/08/2017 21:00) 22 363,30
Ligue des Clubs - Division I(31/08/2017 21:00) 0,00
28 LIGUE-ROCHELAISE
http://www.liguerochelaisedepoker.com/
2 290,30
Ligue des Clubs - Division I(08/06/2017 21:00) 27 407,70
Ligue des Clubs - Division I(22/06/2017 21:00) 23 494,60
Ligue des Clubs - Division I(06/07/2017 21:00) 28 426,10
Ligue des Clubs - Division I(19/07/2017 21:00) 25 399,60
Ligue des Clubs - Division I(03/08/2017 21:00) 26 152,20
Ligue des Clubs - Division I(16/08/2017 21:00) 20 410,10
Ligue des Clubs - Division I(31/08/2017 21:00) 0,00
29 PC-AURIBEAU
http://pokerclubauribeau.fr/forum/index
2 272,50
Ligue des Clubs - Division I(08/06/2017 21:00) 25 466,20
Ligue des Clubs - Division I(22/06/2017 21:00) 21 613,20
Ligue des Clubs - Division I(06/07/2017 21:00) 25 562,30
Ligue des Clubs - Division I(19/07/2017 21:00) 30 49,10
Ligue des Clubs - Division I(03/08/2017 21:00) 24 221,90
Ligue des Clubs - Division I(16/08/2017 21:00) 23 359,80
Ligue des Clubs - Division I(31/08/2017 21:00) 0,00
30 NOLIMIT63
http://www.nolimit63.com/
2 030,30
Ligue des Clubs - Division I(08/06/2017 21:00) 28 406,40
Ligue des Clubs - Division I(22/06/2017 21:00) 29 161,20
Ligue des Clubs - Division I(06/07/2017 21:00) 29 326,80
Ligue des Clubs - Division I(19/07/2017 21:00) 8 1 028,60
Ligue des Clubs - Division I(03/08/2017 21:00) 30 46,50
Ligue des Clubs - Division I(16/08/2017 21:00) 29 60,80
Ligue des Clubs - Division I(31/08/2017 21:00) 0,00