# Équipe Total Tournois
Tournoi # Pts
1 HAILLAN
6 935,10
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 1 1 311,70
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 5 913,80
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 9 678,30
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 7 782,20
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 4 847,10
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 1 1 538,70
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 6 863,30
2 KILL-TILT
www.kill-tilt.fr
6 566,70
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 9 850,60
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 3 1 004,10
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 1 1 350,40
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 4 853,80
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 7 680,30
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 7 659,20
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 1 1 168,30
3 PC-AURIBEAU
http://pokerclubauribeau.fr/forum/index
6 326,40
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 13 742,60
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 1 1 310,40
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 4 1 105,00
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 1 1 233,30
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 16 467,50
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 2 864,60
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 15 603,00
4 BORDEAUXPOKERCLUB
http://www.bordeauxpokerclub.com/
5 494,50
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 26 438,40
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 11 745,90
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 3 1 127,40
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 8 738,70
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 2 947,90
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 8 656,20
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 9 840,00
5 L2MPOKERCLUB
http://www.l2m-pokerclub.com/index.php/fr/
5 312,70
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 4 1 084,50
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 6 889,60
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 14 523,70
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 10 613,00
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 3 916,50
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 9 554,80
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 11 730,60
6 AUXERRE-POKER-CLUB
5 219,00
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 3 1 118,10
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 2 1 106,10
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 10 672,90
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 19 465,10
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 9 669,70
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 19 346,00
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 8 841,10
7 POKERALILLE
http://www.pokeralille.com
4 483,80
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 2 1 189,00
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 21 373,40
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 20 410,50
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 20 443,90
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 1 979,50
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 10 531,80
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 17 555,70
8 SALOON-POKER-CLUB
4 394,90
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 31 318,50
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 7 846,80
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 19 423,00
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 17 506,50
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 11 627,80
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 3 848,30
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 10 824,00
9 POKER05
http://poker05.com/forum/
4 315,30
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 17 647,20
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 15 628,40
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 30 312,40
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 5 826,20
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 6 680,40
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 5 754,30
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 18 466,40
10 HYERES
http://hyerespokerclub.fr/
4 288,30
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 15 713,10
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 9 816,10
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 2 1 287,50
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 24 345,40
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 18 351,10
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 18 356,30
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 19 418,80
11 LORRAINE
http://www.lorrainepokertour.com/
4 250,40
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 6 950,90
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 14 632,60
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 13 531,70
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 33 214,20
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 15 555,70
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 16 406,20
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 2 959,10
12 POKERCLUBOUEST
http://pokerclubouest.free.fr/
4 181,10
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 30 323,20
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 12 741,80
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 15 522,00
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 11 578,50
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 5 810,90
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 11 493,10
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 12 711,60
13 SEPT-CLUB
http://www.7poker.fr/
3 922,10
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 28 396,70
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 4 923,40
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 31 252,70
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 13 553,60
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 30 78,20
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 4 838,70
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 5 878,80
14 LINIPOK
http://www.linipok.fr/
3 798,10
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 35 131,80
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 10 758,10
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 5 884,50
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 2 966,10
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 10 648,90
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 21 326,20
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 38 82,50
15 GRENOBLEPOKER
http://www.grenoblepoker.com/
3 793,20
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 12 765,00
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 20 444,20
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 34 161,10
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 6 796,60
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 8 674,00
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 17 377,30
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 16 575,00
16 PC3V
http://www.pc3v.fr/
3 759,60
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 5 973,20
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 33 168,00
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 17 467,70
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 18 491,40
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 12 616,30
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 15 428,10
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 14 614,90
17 MONTELIMAR-PC
http://montelimarpokerclub.wixsite.com/mlrpc
3 708,50
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 10 830,20
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 16 624,40
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 29 339,10
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 16 527,50
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 25 152,30
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 22 307,00
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 3 928,00
18 RAMJAM-POKER
http://www.ramjampoker.com
3 432,10
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 21 539,90
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 13 662,40
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 12 635,00
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 21 423,30
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 17 364,00
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 13 433,20
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 22 374,30
19 TAIP
http://taip.fr/
3 071,70
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 7 946,80
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 35 107,20
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 6 793,50
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 9 694,90
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 28 119,20
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 20 410,10
20 AGEN-POKER
http://www.agenpokerteam.com
3 048,70
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 29 345,70
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 22 355,90
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 27 354,40
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 35 131,30
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 13 589,40
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 14 429,40
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 7 842,60
21 NCA-CABALATIUM
http://cabalatium.leforum.eu/index.php
2 735,00
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 34 136,70
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 38 49,10
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 7 789,50
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 29 253,60
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 23 274,40
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 20 333,60
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 4 898,10
22 NIMESPOKERGARDOIS
http://nimespokergardois.fr
2 729,10
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 18 595,80
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 29 256,90
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 16 472,40
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 34 197,40
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 20 306,30
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 23 230,00
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 13 670,30
23 MARSEILLE-HOLDEM
http://www.marseilleholdem.fr/
2 598,50
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 23 477,30
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 8 824,60
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 35 149,70
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 22 392,10
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 19 316,20
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 32 60,90
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 21 377,70
24 ANGOUPOKER
http://angoupoker.com/default.asp
2 585,30
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 20 576,20
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 17 570,40
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 25 361,00
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 31 240,10
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 14 568,80
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 24 179,70
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 36 89,10
25 CHATEAUROUX
http://indre-poker.fr/
2 381,70
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 11 801,40
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 30 222,20
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 11 652,90
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 26 295,30
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 27 121,50
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 28 288,40
26 ALLINOUEST
http://www.frenchpokerconnexion.fr/
2 358,60
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 16 708,30
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 34 132,10
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 18 440,90
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 14 535,00
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 21 282,20
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 31 260,10
27 GATINE
http://www.gatinepokertour.fr
2 271,20
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 8 876,20
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 31 214,40
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 22 387,10
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 30 245,20
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 24 175,10
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 27 136,10
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 33 237,10
28 VESOUL-HOLDEM
http://www.vhep.fr/
2 243,80
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 22 491,40
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 19 517,80
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 28 349,20
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 25 335,00
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 35 7,30
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 25 174,70
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 23 368,40
29 AJPPR
http://associationpokeredon.site-forums.com/
2 242,80
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 27 405,10
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 23 346,10
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 3 900,80
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 29 110,10
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 30 122,10
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 24 358,60
30 PUSH
http://www.lepush.org/
2 018,60
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 19 579,10
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 28 269,00
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 24 382,10
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 28 264,10
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 12 436,70
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 37 87,60
31 ATLANTIC-PC
http://www.atlanticpoker.fr
1 991,10
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 32 315,50
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 18 517,90
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 37 141,30
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 15 534,50
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 31 75,90
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 29 125,90
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 29 280,10
32 NOLIMIT63
http://www.nolimit63.com/
1 964,20
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 24 467,40
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 25 315,20
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 33 167,70
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 12 566,30
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 26 156,70
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 27 290,90
33 TEAM-WINARIEN
http://winarien.forumgratuit.org/f1-team-winarien-general
1 846,50
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 14 727,20
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 24 322,80
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 26 359,50
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 27 294,80
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 34 18,10
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 31 121,80
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 39 2,30
34 CHTIZ-POKER-CLUB
http://federation.chtiz.free.fr/
1 732,70
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 37 31,30
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 21 387,80
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 36 94,60
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 22 279,20
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 6 698,40
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 32 241,40
35 SAINTES
1 616,90
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 25 463,40
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 26 291,20
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 8 698,30
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 37 2,90
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 33 33,00
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 34 33,70
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 35 94,40
36 BOURGES-POKER-CLUB
1 557,10
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 33 168,00
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 27 276,80
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 23 382,70
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 32 236,50
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 26 126,80
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 33 54,90
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 26 311,40
37 POKERENNES
http://www.pokerennes.fr/
883,20
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 36 39,30
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 36 73,20
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 32 240,60
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 23 363,90
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 34 166,20
38 POKEREXCELLENCE
http://www.poker-excellence.com/
646,00
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 37 56,60
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 36 141,50
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 32 46,20
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 28 128,00
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 30 273,70
39 APP64
http://www.app64.com
566,30
Ligue des Clubs - Division II(09/06/2016 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(22/06/2016 21:00) 32 170,80
Ligue des Clubs - Division II(30/06/2016 21:00) 38 54,00
Ligue des Clubs - Division II(20/07/2016 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(04/08/2016 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(17/08/2016 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(01/09/2016 21:00) 25 341,50