# Équipe Total Tournois
Tournoi # Pts
1 CATALAN
http://pokercatalan.keuf.net/
3 861,60
Ligue des Clubs - Division III(17/03/2022 21:00) 2 644,90
Ligue des Clubs - Division III(30/03/2022 21:00) 2 893,00
Ligue des Clubs - Division III(14/04/2022 21:00) 2 672,10
Ligue des Clubs - Division III(28/04/2022 21:00) 4 634,20
Ligue des Clubs - Division III(18/05/2022 21:00) 1 1 017,40
Ligue des Clubs - Division III(01/06/2022 21:00) 2 0,00
2 NIMESPOKERGARDOIS
http://nimespokergardois.fr
3 220,50
Ligue des Clubs - Division III(17/03/2022 21:00) 15 139,40
Ligue des Clubs - Division III(30/03/2022 21:00) 1 972,90
Ligue des Clubs - Division III(14/04/2022 21:00) 5 461,50
Ligue des Clubs - Division III(28/04/2022 21:00) 3 713,40
Ligue des Clubs - Division III(18/05/2022 21:00) 2 933,30
Ligue des Clubs - Division III(01/06/2022 21:00) 0,00
3 LINIPOK
http://www.linipok.fr/
3 080,50
Ligue des Clubs - Division III(17/03/2022 21:00) 1 819,50
Ligue des Clubs - Division III(30/03/2022 21:00) 4 551,50
Ligue des Clubs - Division III(14/04/2022 21:00) 1 727,40
Ligue des Clubs - Division III(28/04/2022 21:00) 6 425,60
Ligue des Clubs - Division III(18/05/2022 21:00) 6 556,50
Ligue des Clubs - Division III(01/06/2022 21:00) 0,00
4 TAIP
http://taip.fr/
2 194,40
Ligue des Clubs - Division III(17/03/2022 21:00) 5 497,40
Ligue des Clubs - Division III(30/03/2022 21:00) 8 330,20
Ligue des Clubs - Division III(14/04/2022 21:00) 3 671,40
Ligue des Clubs - Division III(28/04/2022 21:00) 5 515,30
Ligue des Clubs - Division III(18/05/2022 21:00) 13 180,10
Ligue des Clubs - Division III(01/06/2022 21:00) 0,00
5 AFO
2 174,40
Ligue des Clubs - Division III(17/03/2022 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(30/03/2022 21:00) 16 150,90
Ligue des Clubs - Division III(14/04/2022 21:00) 4 565,00
Ligue des Clubs - Division III(28/04/2022 21:00) 2 715,20
Ligue des Clubs - Division III(18/05/2022 21:00) 4 743,30
Ligue des Clubs - Division III(01/06/2022 21:00) 0,00
6 RIVIERA
http://www.rivierapokerclub.fr/
2 140,80
Ligue des Clubs - Division III(17/03/2022 21:00) 17 85,10
Ligue des Clubs - Division III(30/03/2022 21:00) 13 202,10
Ligue des Clubs - Division III(14/04/2022 21:00) 10 260,90
Ligue des Clubs - Division III(28/04/2022 21:00) 1 731,00
Ligue des Clubs - Division III(18/05/2022 21:00) 3 861,70
Ligue des Clubs - Division III(01/06/2022 21:00) 0,00
7 HAILLAN
2 115,70
Ligue des Clubs - Division III(17/03/2022 21:00) 3 588,20
Ligue des Clubs - Division III(30/03/2022 21:00) 3 853,40
Ligue des Clubs - Division III(14/04/2022 21:00) 13 185,50
Ligue des Clubs - Division III(28/04/2022 21:00) 11 282,40
Ligue des Clubs - Division III(18/05/2022 21:00) 11 206,20
Ligue des Clubs - Division III(01/06/2022 21:00) 3 0,00
8 ALSACEPOKER
http://www.alsacepoker.fr/
1 930,40
Ligue des Clubs - Division III(17/03/2022 21:00) 4 550,90
Ligue des Clubs - Division III(30/03/2022 21:00) 10 297,60
Ligue des Clubs - Division III(14/04/2022 21:00) 9 264,10
Ligue des Clubs - Division III(28/04/2022 21:00) 8 386,40
Ligue des Clubs - Division III(18/05/2022 21:00) 7 431,40
Ligue des Clubs - Division III(01/06/2022 21:00) 1 0,00
9 GIRONDINS-POKER
http://www.bordeauxpoker.com/
1 642,50
Ligue des Clubs - Division III(17/03/2022 21:00) 13 199,80
Ligue des Clubs - Division III(30/03/2022 21:00) 9 322,10
Ligue des Clubs - Division III(14/04/2022 21:00) 17 121,20
Ligue des Clubs - Division III(28/04/2022 21:00) 9 386,10
Ligue des Clubs - Division III(18/05/2022 21:00) 5 613,30
Ligue des Clubs - Division III(01/06/2022 21:00) 0,00
10 BEZIERS
http://bezierspoker.forumpro.fr/
1 502,20
Ligue des Clubs - Division III(17/03/2022 21:00) 12 240,50
Ligue des Clubs - Division III(30/03/2022 21:00) 5 540,40
Ligue des Clubs - Division III(14/04/2022 21:00) 11 226,00
Ligue des Clubs - Division III(28/04/2022 21:00) 12 249,30
Ligue des Clubs - Division III(18/05/2022 21:00) 9 246,00
Ligue des Clubs - Division III(01/06/2022 21:00) 0,00
11 POKEREXCELLENCE
http://www.poker-excellence.com/
1 189,80
Ligue des Clubs - Division III(17/03/2022 21:00) 7 395,60
Ligue des Clubs - Division III(30/03/2022 21:00) 12 227,90
Ligue des Clubs - Division III(14/04/2022 21:00) 21 29,70
Ligue des Clubs - Division III(28/04/2022 21:00) 13 168,10
Ligue des Clubs - Division III(18/05/2022 21:00) 8 368,50
Ligue des Clubs - Division III(01/06/2022 21:00) 0,00
12 POKERALILLE
http://www.pokeralille.com
1 176,00
Ligue des Clubs - Division III(17/03/2022 21:00) 9 345,20
Ligue des Clubs - Division III(30/03/2022 21:00) 7 376,80
Ligue des Clubs - Division III(14/04/2022 21:00) 16 123,40
Ligue des Clubs - Division III(28/04/2022 21:00) 14 137,80
Ligue des Clubs - Division III(18/05/2022 21:00) 12 192,80
Ligue des Clubs - Division III(01/06/2022 21:00) 0,00
13 MADPOKERCLUB
http://www.mad-poker-club.fr/
1 099,20
Ligue des Clubs - Division III(17/03/2022 21:00) 19 49,70
Ligue des Clubs - Division III(30/03/2022 21:00) 11 237,20
Ligue des Clubs - Division III(14/04/2022 21:00) 8 277,80
Ligue des Clubs - Division III(28/04/2022 21:00) 10 297,30
Ligue des Clubs - Division III(18/05/2022 21:00) 10 237,20
Ligue des Clubs - Division III(01/06/2022 21:00) 0,00
14 ALLINOUEST
http://www.allinouest.fr/
1 003,80
Ligue des Clubs - Division III(17/03/2022 21:00) 11 242,70
Ligue des Clubs - Division III(30/03/2022 21:00) 15 190,20
Ligue des Clubs - Division III(14/04/2022 21:00) 6 328,90
Ligue des Clubs - Division III(28/04/2022 21:00) 16 62,40
Ligue des Clubs - Division III(18/05/2022 21:00) 14 179,60
Ligue des Clubs - Division III(01/06/2022 21:00) 0,00
15 FRENCH-POCO
http://www.frenchpokerconnexion.fr/
987,70
Ligue des Clubs - Division III(17/03/2022 21:00) 18 69,20
Ligue des Clubs - Division III(30/03/2022 21:00) 17 149,70
Ligue des Clubs - Division III(14/04/2022 21:00) 7 304,40
Ligue des Clubs - Division III(28/04/2022 21:00) 7 390,10
Ligue des Clubs - Division III(18/05/2022 21:00) 17 74,30
Ligue des Clubs - Division III(01/06/2022 21:00) 0,00
16 AGEN-POKER
http://www.agenpokerteam.com
965,90
Ligue des Clubs - Division III(17/03/2022 21:00) 6 400,80
Ligue des Clubs - Division III(30/03/2022 21:00) 18 122,00
Ligue des Clubs - Division III(14/04/2022 21:00) 14 185,40
Ligue des Clubs - Division III(28/04/2022 21:00) 15 102,60
Ligue des Clubs - Division III(18/05/2022 21:00) 15 155,10
Ligue des Clubs - Division III(01/06/2022 21:00) 0,00
17 OUESTPOKER
http://www.ouestpoker.fr/
865,80
Ligue des Clubs - Division III(17/03/2022 21:00) 10 266,90
Ligue des Clubs - Division III(30/03/2022 21:00) 6 397,40
Ligue des Clubs - Division III(14/04/2022 21:00) 15 174,40
Ligue des Clubs - Division III(28/04/2022 21:00) 17 27,10
Ligue des Clubs - Division III(18/05/2022 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(01/06/2022 21:00) 0,00
18 POKER-CLUB-LOZERIEN
http://www.poker-club-lozerien.fr/
515,40
Ligue des Clubs - Division III(17/03/2022 21:00) 8 349,80
Ligue des Clubs - Division III(30/03/2022 21:00) 21 53,90
Ligue des Clubs - Division III(14/04/2022 21:00) 18 107,90
Ligue des Clubs - Division III(28/04/2022 21:00) 19 3,80
Ligue des Clubs - Division III(18/05/2022 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(01/06/2022 21:00) 0,00
19 POKERADUNKERQUE
http://pokeradunkerque.forum-actif.net/forum.htm
418,70
Ligue des Clubs - Division III(17/03/2022 21:00) 14 145,40
Ligue des Clubs - Division III(30/03/2022 21:00) 22 31,00
Ligue des Clubs - Division III(14/04/2022 21:00) 12 221,00
Ligue des Clubs - Division III(28/04/2022 21:00) 18 21,30
Ligue des Clubs - Division III(18/05/2022 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(01/06/2022 21:00) 0,00
20 POKERSAVOIE
http://pokersavoie.com/
241,00
Ligue des Clubs - Division III(17/03/2022 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(30/03/2022 21:00) 14 191,30
Ligue des Clubs - Division III(14/04/2022 21:00) 19 49,70
Ligue des Clubs - Division III(28/04/2022 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(18/05/2022 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(01/06/2022 21:00) 0,00
21 TEAM-WINARIEN
http://winarien.forumgratuit.org/f1-team-winarien-general
235,00
Ligue des Clubs - Division III(17/03/2022 21:00) 16 92,10
Ligue des Clubs - Division III(30/03/2022 21:00) 20 97,00
Ligue des Clubs - Division III(14/04/2022 21:00) 20 45,90
Ligue des Clubs - Division III(28/04/2022 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(18/05/2022 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(01/06/2022 21:00) 0,00
22 VAUX-OCEAN-POKER
http://vauxoceanpoker.free.fr/
166,00
Ligue des Clubs - Division III(17/03/2022 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(30/03/2022 21:00) 19 110,50
Ligue des Clubs - Division III(14/04/2022 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(28/04/2022 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(18/05/2022 21:00) 18 55,50
Ligue des Clubs - Division III(01/06/2022 21:00) 0,00
23 API
http://www.issypoker.com/index.php
158,10
Ligue des Clubs - Division III(17/03/2022 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(30/03/2022 21:00) 23 10,70
Ligue des Clubs - Division III(14/04/2022 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(28/04/2022 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(18/05/2022 21:00) 16 147,40
Ligue des Clubs - Division III(01/06/2022 21:00) 0,00
24 REUNION-ISLAND
http://reunionislandpoker.forumpro.fr/
6,30
Ligue des Clubs - Division III(17/03/2022 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(30/03/2022 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/04/2022 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(28/04/2022 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(18/05/2022 21:00) 19 6,30
Ligue des Clubs - Division III(01/06/2022 21:00) 0,00
25 ALENCONPOKER
http://alenconpoker.free.fr/
0,00
Ligue des Clubs - Division III(17/03/2022 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(30/03/2022 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(14/04/2022 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(28/04/2022 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(18/05/2022 21:00) 20 0,00
Ligue des Clubs - Division III(01/06/2022 21:00) 0,00