# Équipe Total Tournois
Tournoi # Pts
1 ROYALFLUSH03
https://royalflush03.fr/
2 960,00
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 1 1 212,30
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 2 945,90
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 4 801,80
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 7 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
2 CORSICA-POKER-CLUB
http://corsicapoker.forumgratuit.fr/
2 851,60
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 2 1 066,90
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 16 397,40
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 1 1 387,30
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
3 INFINITE
2 618,40
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 12 553,70
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 5 817,80
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 2 1 246,90
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 1 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
4 VANVES-POKER-CLUB
2 513,80
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 4 776,70
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 3 890,60
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 3 846,50
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
5 PROVENCE-POKER
http://www.provencepoker.fr
2 126,80
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 5 739,50
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 9 646,60
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 5 740,70
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 3 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
6 BOURGES-POKER-CLUB
1 969,20
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 15 349,10
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 1 1 122,70
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 10 497,40
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
7 PARKPOKERCLUB
https://www.leparkpokerclub.com/
1 962,80
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 10 630,00
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 7 689,80
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 9 643,00
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 4 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
8 SEPT-CLUB
http://www.7poker.fr/
1 893,60
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 13 521,40
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 8 680,10
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 7 692,10
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 6 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
9 EUTEXASHOLDEM
www.eutexasholdem.forumpro.fr
1 801,20
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 3 783,00
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 10 644,60
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 18 373,60
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 5 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
10 VESOUL-HOLDEM
http://www.vhep.fr/
1 628,00
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 9 636,50
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 12 506,40
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 11 485,10
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
11 BREST-HOLDEM
http://www.brestholdem.com/
1 545,50
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 8 655,30
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 13 475,70
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 16 414,50
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
12 AGEN-POKER
http://www.agenpokerteam.com
1 537,20
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 16 346,70
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 14 466,10
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 6 724,40
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 2 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
13 POKER-CHALONNAIS
http://forum.poker-chalonnais.com/
1 475,30
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 14 493,70
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 11 559,50
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 14 422,10
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
14 CAEN-POKER
http://www.caen-poker.com/
1 380,50
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 7 666,10
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 18 346,20
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 19 368,20
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
15 VERSAILLES-TEXAS
1 277,70
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 21 142,20
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 15 453,60
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 8 681,90
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
16 GATINE
http://www.gatinepokertour.fr
1 237,70
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 27 16,90
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 4 882,30
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 22 338,50
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
17 TAIP
http://taip.fr/
1 213,00
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 23 107,30
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 6 763,50
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 21 342,20
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
18 AJPPR
http://associationpokeredon.site-forums.com/
984,50
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 11 619,10
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 28 91,90
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 24 273,50
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
19 OUESTPOKER
http://www.ouestpoker.fr/
980,80
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 6 666,30
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 21 306,80
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 31 7,70
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
20 POKEREXCELLENCE
http://www.poker-excellence.com/
962,70
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 19 183,90
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 20 307,40
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 12 471,40
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
21 MADPOKERCLUB
http://www.mad-poker-club.fr/
885,60
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 18 228,90
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 23 197,20
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 13 459,50
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
22 ALBIPOKER81
http://www.albipoker81.fr/
736,30
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 19 319,30
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 15 417,00
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
23 POKER-CLUB-LOZERIEN
http://www.poker-club-lozerien.fr/
567,50
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 29 14,30
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 24 190,90
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 20 362,30
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
24 API
http://www.issypoker.com/index.php
545,00
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 25 34,80
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 27 114,50
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 17 395,70
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
25 TEAM-WINARIEN
http://winarien.forumgratuit.org/f1-team-winarien-general
542,60
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 17 370,60
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 25 172,00
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
26 CHTIZ-POKER-CLUB
http://federation.chtiz.free.fr/
493,20
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 25 168,50
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 23 324,70
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
27 FRENCH-POCO
http://www.frenchpokerconnexion.fr/
389,40
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 22 112,30
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 22 246,50
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 30 30,60
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
28 ARRAS
http://arras-poker.leforum.eu/index.php
281,60
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 17 281,60
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
29 POKERALILLE
http://www.pokeralille.com
253,30
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 26 21,00
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 26 136,40
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 28 95,90
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
30 POKERSAVOIE
http://pokersavoie.com/
216,00
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 20 157,90
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 29 58,10
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
31 ATLANTIC-PC
http://www.atlanticpoker.fr
116,10
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 26 116,10
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
32 VAUX-OCEAN-POKER
http://vauxoceanpoker.free.fr/
112,60
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 28 15,60
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 27 97,00
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
33 GUYANE
http://www.guyanepokerclub.com/
62,10
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 29 62,10
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
34 ARENE-POKER-CLUB
http://arene-poker.forumpro.fr/
39,50
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 24 39,50
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
35 BHEP
http://bhep.forumactif.com/forum.htm
19,70
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 30 19,70
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00
36 BEZIERS
http://bezierspoker.forumpro.fr/
0,50
Ligue des Clubs - Division III(16/09/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(30/09/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(13/10/2021 21:00) 32 0,50
Ligue des Clubs - Division III(27/10/2021 21:00) 0,00
Ligue des Clubs - Division III(10/11/2021 21:00) 0,00