Winamax


# Équipe Total Tournois
Tournoi # Pts
1 PC-TAIN-TOURNON
http://pokerclub.forumgratuit.org/
7 398,10
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 1 2 186,80
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 6 1 000,20
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 1 1 111,80
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 1 1 236,40
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 6 945,70
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 11 917,20
2 BENNECOURT
https://bennecourtpokerclub.fr/
6 039,90
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 15 735,70
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 1 1 679,10
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 6 1 005,30
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 22 478,50
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 7 877,60
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 4 1 263,70
3 RIVIERA
http://www.rivierapokerclub.fr/
5 931,10
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 7 1 077,80
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 3 1 319,80
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 8 857,60
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 9 748,90
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 8 854,30
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 7 1 072,70
4 POKER-CLUB-LOZERIEN
http://www.poker-club-lozerien.fr/
5 931,10
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 19 702,20
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 4 1 294,80
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 9 851,70
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 2 1 097,10
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 18 604,30
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 2 1 381,00
5 CHICAGO-POKER-CLUB
http://chicago-poker.fr/
5 924,80
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 9 950,30
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 15 781,80
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 3 1 069,80
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 5 901,40
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 1 1 504,80
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 18 716,70
6 SAUMUR-POKER-CLUB
http://www.saumurpokerclub.com/
5 850,00
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 10 894,50
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 2 1 545,90
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 22 540,20
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 6 898,30
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 11 796,60
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 5 1 174,50
7 PAYSHAUTPOKER
http://www.payshautpoker.fr
5 839,10
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 2 1 221,80
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 5 1 057,40
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 15 786,50
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 7 872,50
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 4 1 093,60
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 16 807,30
8 CLUB-POKER-DREAMS
http://clubpokerdreams.forumactif.fr/
5 277,60
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 13 808,20
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 7 933,60
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 7 907,90
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 8 785,90
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 5 987,10
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 13 854,90
9 SAINTES
5 074,60
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 6 1 111,60
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 8 906,50
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 4 1 046,90
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 13 632,60
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 28 377,60
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 9 999,40
10 PC3V
http://www.pc3v.fr/
4 851,20
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 5 1 120,40
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 22 563,80
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 14 788,40
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 14 606,70
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 15 652,60
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 6 1 119,30
11 GATINE
http://www.gatinepokertour.fr
4 761,40
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 12 829,50
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 19 616,80
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 2 1 095,70
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 37 101,50
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 2 1 177,20
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 10 940,70
12 POKERTEAM87
https://www.pokerteam87.fr/
4 740,40
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 8 1 039,00
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 12 827,90
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 10 847,50
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 11 736,30
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 10 796,90
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 27 492,80
13 BHEP
http://bhep.forumactif.com/forum.htm
4 600,20
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 34 344,20
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 20 608,50
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 23 539,30
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 18 558,20
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 13 676,60
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 1 1 873,40
14 RAMJAM-POKER
http://www.ramjampoker.com
4 530,70
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 3 1 207,30
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 17 750,10
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 5 1 026,40
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 12 704,70
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 22 525,80
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 32 316,40
15 APP64
http://www.app64.com
4 508,50
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 20 627,40
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 18 714,20
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 11 840,60
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 21 518,50
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 23 482,90
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 3 1 324,90
16 POITIERS
http://poitierspokerclub.net
4 331,90
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 18 727,40
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 9 895,20
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 13 811,00
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 23 465,90
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 17 623,50
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 15 808,90
17 VESOUL-HOLDEM
http://www.vhep.fr/
3 827,60
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 16 778,40
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 12 828,40
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 16 569,80
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 19 594,40
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 8 1 056,60
18 GAMBETTA-POKER-CLUB
http://gambetta-pokerclub.fr/
3 799,70
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 21 603,20
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 32 265,40
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 18 664,20
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 15 572,00
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 9 846,20
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 14 848,70
19 BOURGES-POKER-CLUB
3 737,70
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 4 1 124,00
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 13 802,10
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 33 216,00
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 17 568,60
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 29 376,80
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 21 650,20
20 GWENED
https://www.gwened-poker-club.com/
3 637,40
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 11 871,20
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 24 488,10
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 20 626,20
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 31 225,50
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 21 532,20
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 12 894,20
21 MARSEILLE-HOLDEM
http://www.marseilleholdem.fr/
3 533,10
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 23 571,00
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 10 867,40
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 17 733,40
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 25 437,20
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 31 315,10
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 22 609,00
22 DARSHAN-TEAM-75
3 339,80
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 14 764,30
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 11 843,90
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 16 750,40
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 10 748,70
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 35 155,30
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 42 77,20
23 LCP94
3 095,60
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 26 527,70
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 24 479,70
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 3 1 012,90
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 27 396,10
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 20 679,20
24 VERSAILLES-TEXAS
https://versaillespoker.forumsactifs.com/
3 052,10
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 28 467,20
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 23 544,70
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 19 649,60
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 30 231,20
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 16 650,10
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 26 509,30
25 BOURG
http://bourgholdhem.superforum.fr/index.htm
2 905,60
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 22 601,20
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 25 487,50
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 25 405,00
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 24 464,00
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 25 414,40
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 25 533,50
26 GIRONDINS-POKER
http://www.bordeauxpoker.com/
2 873,30
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 31 430,30
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 31 310,30
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 21 613,20
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 34 127,30
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 3 1 097,40
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 34 294,80
27 TOURS-POKER-CLUB
http://tourspokerclub.org/
2 828,40
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 24 566,10
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 14 786,90
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 31 262,70
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 36 116,90
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 12 726,10
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 31 369,70
28 ORANGE-POKER
http://www.orangepokerteam.fr/
2 809,50
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 27 476,10
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 39 136,90
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 39 60,10
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 4 998,70
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 20 592,30
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 24 545,40
29 POKERALILLE
http://www.pokeralille.com
2 644,80
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 16 735,30
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 36 160,90
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 28 333,30
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 33 151,00
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 14 663,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 23 601,30
30 PROVENCE-POKER
http://www.provencepoker.fr
2 606,40
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 17 728,70
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 41 108,20
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 26 367,90
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 20 530,50
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 33 185,40
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 19 685,70
31 SEPT-CLUB
http://www.7poker.fr/
2 429,30
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 35 299,90
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 28 384,40
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 30 268,70
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 19 557,10
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 24 475,30
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 28 443,90
32 CORSICA-POKER-CLUB
http://corsicapoker.forumgratuit.fr/
1 653,60
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 25 560,50
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 21 598,70
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 27 336,00
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 40 8,10
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 41 150,30
33 ST-LO
http://stlopoker.xoo.it/index.php
1 632,40
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 46 56,50
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 27 408,20
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 26 404,60
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 17 763,10
34 NIMESPOKERGARDOIS
http://nimespokergardois.fr
1 338,40
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 33 359,10
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 35 179,50
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 37 75,00
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 42 1,10
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 30 318,60
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 30 405,10
35 AFO
1 260,00
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 43 145,40
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 29 356,10
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 29 292,60
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 28 289,50
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 34 166,40
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 46 10,00
36 CITY-GAMES
http://city-games.fr/index.php
1 174,30
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 30 444,40
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 26 485,80
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 38 244,10
37 PROPOKER62
http://www.propoker62.fr/
1 153,30
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 40 232,10
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 33 214,00
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 34 204,70
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 26 433,70
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 41 7,80
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 43 61,00
38 TAIP
http://taip.fr/
1 110,60
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 36 288,90
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 40 125,90
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 27 323,40
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 39 66,60
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 33 305,80
39 HAILLAN
1 089,70
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 29 448,80
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 34 182,30
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 35 194,90
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 40 11,70
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 36 252,00
40 OUESTPOKER
http://www.ouestpoker.fr/
947,50
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 41 213,50
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 30 310,40
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 36 87,60
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 35 120,90
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 32 189,10
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 45 26,00
41 ALSACEPOKER
http://www.alsacepoker.fr/
851,70
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 39 252,40
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 38 140,70
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 38 72,40
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 32 152,00
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 38 70,10
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 40 164,10
42 ACP
720,60
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 45 87,00
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 37 157,40
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 32 220,60
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 41 11,00
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 37 244,60
43 MADPOKERCLUB
http://www.mad-poker-club.fr/
717,50
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 38 271,80
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 29 235,40
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 39 210,30
44 LGJ
http://www.lagarennepoker.fr
523,30
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 32 417,40
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 42 96,10
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 41 3,30
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 42 6,50
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 0,00
45 MPLA
499,70
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 45 24,60
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 38 58,40
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 29 416,70
46 API
http://www.issypoker.com/index.php
402,00
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 39 49,20
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 37 79,20
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 35 273,60
47 POKERADUNKERQUE
http://pokeradunkerque.forum-actif.net/forum.htm
344,00
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 37 275,40
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 44 54,40
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 40 13,30
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 43 0,90
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 0,00
48 REUNION-ISLAND
http://reunionislandpoker.forumpro.fr/
257,90
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 44 102,80
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 46 18,10
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 36 137,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 0,00
49 AGEN-POKER
http://www.agenpokerteam.com
209,60
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 42 164,30
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 44 45,30
50 ARENE-POKER-CLUB
http://arene-poker.forumpro.fr/
107,40
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 47 51,00
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 43 56,40
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 0,00
51 TOULOUSE-HOLDEM
http://www.toulouse-holdem-poker.org/
9,10
Ligue des Clubs - Division II(13/03/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(11/04/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(25/04/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(08/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(23/05/2024 20:30) 0,00
Ligue des Clubs - Division II(27/03/2024 20:30) 47 9,10