Winamax
Finished
Results

Description


Real Money Possible to register by ticket Regular tournament


Buy-in : €0.90

Bounty : €0.90

Rake : €0.20


Tournament start : 08-09-2023 11:45 CET

Tournament end : 08-09-2023 13:37 CET


Number of entrants : 413

Number of re-entries : 107


Day 2 qualifiers

Pos. Player name Chips Re-entry
1Chatounti1,259,7971
2KOOL_ZEN1,258,8970
3SuceMaPile1,024,8340
4OS2pouLeT925,4621
5KKouett835,2820
6-KIWI-635,4321
7Galinho8613,2880
8JJpeteMoiLQQ421,0580
9PrendmAmAin378,0191
10nico10_13338,2100
11pot-fleur08309,1410
12Octopoustou192,4080
13Franckito1368,1720
1

ChatountiWinnings 1,259,797Re-entry 1

2

KOOL_ZENWinnings 1,258,897Re-entry 0

3

SuceMaPileWinnings 1,024,834Re-entry 0

4

OS2pouLeTWinnings 925,462Re-entry 1

5

KKouettWinnings 835,282Re-entry 0

6

-KIWI-Winnings 635,432Re-entry 1

7

Galinho8Winnings 613,288Re-entry 0

8

JJpeteMoiLQQWinnings 421,058Re-entry 0

9

PrendmAmAinWinnings 378,019Re-entry 1

10

nico10_13Winnings 338,210Re-entry 0

11

pot-fleur08Winnings 309,141Re-entry 0

12

OctopoustouWinnings 192,408Re-entry 0

13

Franckito13Winnings 68,172Re-entry 0

Paid places - Prize pool : €743.40

Pos. Player name Winnings Bounty Re-entry
14madozzzzzz78€4.31€9.730
15Guirito-13€3.37€5.181
16Crazy_Fox€3.37€7.611
17Zehoox6€3.37€4.370
18jeffous€2.76€5.861
19Kirifish7€2.76€8.050
20M. GLOUTON€2.76€3.090
21-nuAAge-€2.76€0.450
22Gonzi_13€2.76€1.360
23VASY_BOITE€2.76€0.900
2420129ToVegas€2.36€3.090
25Loop-ping€2.36€2.250
26gougou2022€2.36€0.790
27hkcbzh€2.36€1.811
28Chusi_114€2.36€3.990
29JaKston€2.36€1.010
30Elle&SiDouce€2.13€0.680
31Backy-le-sdf€2.13€6.200
32Mohelaa€2.13€0.000
33hache2os€2.13€2.870
34LunAA-TTiKKa€2.13€3.820
35DONKEYFISH26€2.13€3.950
36JJust-in€2.01€2.030
37Kalendrok€2.01€4.961
38Sarazzz€2.01€1.921
39MMAOMM€2.01€0.451
40KissMeBaby€2.01€4.740
41Dominatti€2.01€2.251
42VivreLibre€2.01€0.900
43Isshin€2.01€0.450
44Charmeuse€2.01€2.141
45sintos€2.01€1.810
46Jo_mino57€2.01€0.450
47alexire52€2.01€4.281
48Iceman26260€2.01€0.451
49X7-Arr0w-X4€2.01€2.250
50rancala€2.01€1.350
51futvolero€2.01€0.450
52eshuniwe€2.01€1.350
14

madozzzzzz78Winnings €4.31Bounty €9.73Re-entry 0

15

Guirito-13Winnings €3.37Bounty €5.18Re-entry 1

16

Crazy_FoxWinnings €3.37Bounty €7.61Re-entry 1

17

Zehoox6Winnings €3.37Bounty €4.37Re-entry 0

18

jeffousWinnings €2.76Bounty €5.86Re-entry 1

19

Kirifish7Winnings €2.76Bounty €8.05Re-entry 0

20

M. GLOUTONWinnings €2.76Bounty €3.09Re-entry 0

21

-nuAAge-Winnings €2.76Bounty €0.45Re-entry 0

22

Gonzi_13Winnings €2.76Bounty €1.36Re-entry 0

23

VASY_BOITEWinnings €2.76Bounty €0.90Re-entry 0

24

20129ToVegasWinnings €2.36Bounty €3.09Re-entry 0

25

Loop-pingWinnings €2.36Bounty €2.25Re-entry 0

26

gougou2022Winnings €2.36Bounty €0.79Re-entry 0

27

hkcbzhWinnings €2.36Bounty €1.81Re-entry 1

28

Chusi_114Winnings €2.36Bounty €3.99Re-entry 0

29

JaKstonWinnings €2.36Bounty €1.01Re-entry 0

30

Elle&SiDouceWinnings €2.13Bounty €0.68Re-entry 0

31

Backy-le-sdfWinnings €2.13Bounty €6.20Re-entry 0

32

MohelaaWinnings €2.13Bounty €0.00Re-entry 0

33

hache2osWinnings €2.13Bounty €2.87Re-entry 0

34

LunAA-TTiKKaWinnings €2.13Bounty €3.82Re-entry 0

35

DONKEYFISH26Winnings €2.13Bounty €3.95Re-entry 0

36

JJust-inWinnings €2.01Bounty €2.03Re-entry 0

37

KalendrokWinnings €2.01Bounty €4.96Re-entry 1

38

SarazzzWinnings €2.01Bounty €1.92Re-entry 1

39

MMAOMMWinnings €2.01Bounty €0.45Re-entry 1

40

KissMeBabyWinnings €2.01Bounty €4.74Re-entry 0

41

DominattiWinnings €2.01Bounty €2.25Re-entry 1

42

VivreLibreWinnings €2.01Bounty €0.90Re-entry 0

43

IsshinWinnings €2.01Bounty €0.45Re-entry 0

44

CharmeuseWinnings €2.01Bounty €2.14Re-entry 1

45

sintosWinnings €2.01Bounty €1.81Re-entry 0

46

Jo_mino57Winnings €2.01Bounty €0.45Re-entry 0

47

alexire52Winnings €2.01Bounty €4.28Re-entry 1

48

Iceman26260Winnings €2.01Bounty €0.45Re-entry 1

49

X7-Arr0w-X4Winnings €2.01Bounty €2.25Re-entry 0

50

rancalaWinnings €2.01Bounty €1.35Re-entry 0

51

futvoleroWinnings €2.01Bounty €0.45Re-entry 0

52

eshuniweWinnings €2.01Bounty €1.35Re-entry 0

Top of the page