Deus irae

Motto: good luck a bord !!!
Members: 7
Holiv
Gang Boss
ZX12R
Lieutenant
NanoLescroc
Stabber
Bonzitos1er
Stabber
douxdingue
Stabber
COBRA ATP
Stabber
steve61_x
Stabber
Back The Top 10s

MTT top 10

10 best tournament performances by gang members (in €)

Player name Date Tournament Rank Winnings
1 douxdingue 29/08/2018 MAGNUM 1/95 1577.54
2 douxdingue 09/06/2019 MONSTER STACK 2/80 1105.64
3 douxdingue 14/05/2017 MONSTER STACK 1/2587 1069.74
4 douxdingue 25/12/2017 MONSTER STACK 5/1256 758.26
5 douxdingue 04/02/2020 MONSTER STACK 1/328 690.06
6 douxdingue 14/10/2017 MONSTER STACK 5/1022 598.62
7 douxdingue 08/02/2021 Monster Stack 2/151 587.91
8 douxdingue 22/02/2021 Monster Stack 3/188 513.85
9 douxdingue 27/12/2020 Monster Stack 2/119 495.59
10 douxdingue 29/11/2021 Monster Stack 2/269 473.64

Sit & Go top 10

10 best Sit&Go days (in €) for the gang

NanoLescroc
26/10/2018
84.00
steve61_x
06/07/2018
107.56
NanoLescroc
20/02/2019
120.00
NanoLescroc
06/06/2018
130.00
steve61_x
13/03/2018
138.38
NanoLescroc
29/04/2018
154.00
NanoLescroc
06/07/2017
165.00
steve61_x
26/03/2018
197.08
NanoLescroc
30/11/2018
219.00
NanoLescroc
12/02/2017
386.00

Cash Game top 10

10 best Cash Game performances by gang members (in €)

douxdingue
28/05/2017
34.39
douxdingue
10/01/2020
36.71
douxdingue
09/04/2017
37.38
douxdingue
14/05/2018
39.31
douxdingue
26/12/2017
40.27
douxdingue
17/02/2022
42.64
douxdingue
19/07/2018
42.92
douxdingue
19/05/2017
44.24
douxdingue
20/01/2018
53.41
douxdingue
01/04/2017
60.65